MARITIM

GCE Blue Maritime: Verdens rederier må sette inn massive tiltak for å nå målet om 50 prosent reduksjon i utslippene

Norges maritime næringer  er tjent med strenge miljøkrav og internasjonale reguleringer. Vi har løsninger som skal til for å nå de ambisiøse målene.

Verdens transportbehov vil øke i takt med økt befolkning. Skipstransport er effektiv, men utslippene må ned.
Verdens transportbehov vil øke i takt med økt befolkning. Skipstransport er effektiv, men utslippene må ned. Foto: IMO

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010–2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.