ENERGI

Gasser seg med naturgass

Anders J. Steensen
11. aug. 2003 - 08:00

Bergen: Mens politikere og befolkningen på Østlandet lurer på hvordan vinterens energiforsyning skal bedres, handler vestlendingene.

Med kort avstand til Nordsjøens store gassmengder, er svaret gitt - naturgassen må brukes på land.

I Haugesundsområdet finnes Gasnor og i Bergen drives Naturgass Vest. Gasselskapet i det vestlandske hovedsetet baserer seg på gass fra Troll-feltet.

Kundebasen er først og fremst industri.

- Mye av industrien erstatter oljefyring med gass. Det er en mer miljøvennlig energiform, forteller administrerende direktør Aksel Skjervheim i Naturgass Vest.

Selskapet regner med å mangedoble salget av gass når det nye LNG-anlegget kommer på plass på Kollsnes i høst. Da vil de kunne distribuere gass i flytende form istedenfor under trykk.

Bunkringsanlegg

Naturgass har mange fortrinn når den brukes i industriprosesser, det være seg i tørking hvor den gjerne kan erstatte damp direkte eller i ulike forbrenningsovner.

- I første omgang skal vi dekke industrimarkedet pluss transportsektoren. Private husholdninger er ikke aktuelt nå, sier Skjervheim.

Et bunkringsanlegg for flytende naturgass er allerede på plass på Coast Center Base (CCB) på Ågotnes på Sotra. Her bunkrer Statoils to nye forsyningsskip som går på gass. Tidligere måtte skipene gå helt til Tjelbergodden for å få drivstoff.

Erstatter olje

Mange bedrifter konverterer til naturgass fordi de ønsker å dokumentere at de har en miljøvennlig produksjon. Å bruke naturgass kontra olje gir betydelige miljøforbedringer lokalt, NO x -utslippene reduseres og sot og andre partikkelutslipp fjernes. For mange bedrifter er naturgass også en sikkerhetsforanstaltning ved at de får en energiforsyning i tillegg til el-nettet. Avbrudd i kraftforsyningen behøver dermed ikke innvirke på produksjonen.

Naturgass ser ut til å vinne innpass i andre miljøer også. Både smelteverksindustrien og støperibransjen har fattet interesse. Norzink i Odda skal bruke naturgass i sine roterende ovner, mens Sunndal Støperi og anodeproduksjon pluss Sør-Norge Aluminium erstatter oljen med naturgass.

- Jeg regner med at når et distribusjonsnett for gass er på plass, vil vi oppleve en stor økning i bruken, understreker Skjervheim.

Lokale LNG-stasjoner

Mens Gasnor og Lyse energi har bygget ut lokale nett med gass fra Kårstø, ser Naturgass Vest på et større område som sitt marked. Opprinnelig ble det planlagt en gassledning fra Kollsnes til Bergen, men den blir erstattet av et mottaksanlegg for LNG sammen med utbyggingen av et LNG-anlegg på Kollsnes. Skjervheim ser for seg flere slike mottaksanlegg rundt om på Vestlandet. - Vi har inngått en avtale med Knut Knudsen OAS om et skip for LNG-distribusjon. Avtaleperioden er 15 år. Skipet skal drives delvis med diesel, delvis med naturgass, forteller Skjervheim.

Mottaksanleggene på land blir tilknyttet mindre lokale gassnettverk for distribusjon til industri og større brukere. I Bergen skal det legges en rørledning opp til Haukeland sykehus, og gass skal leveres som energi til en fjernvarmesentral. Rørledningen som legges, trekkes gjennom de gamle gassrørledningene som var i drift i Bergen helt frem til 1980.

Klart i oktober

Skjervheim forteller også at de ser på kombinasjoner av naturgass og biogass, såkalt grønn metan. Det kan være gass som utvikles fra søppelfyllinger etc. Andre muligheter er å mette gassen med hydrogen for å øke energiinnholdet.

- Jeg er optimist med hensyn på bruk av naturgass videre, særlig for større forbrukere av olje og elektrisk kraft. Virkelig vekst vil vi få når Snøhvit starter. Da vil Norge få stor tilgang på LNG.

I oktober starter Naturgass Vest eget LNG-anlegg som blir dobbelt så stort som anlegget til Gasnor. Produksjonskapasiteten blir 120 tonn i døgnet og lagerkapasiteten blir på 1000 m 3. Markedet for LNG i Hordaland og Sogn og Fjordane er anslått til 62.000 tonn i året eller 900 GWh. Anlegget på Kollsnes vil dekke rundt to tredeler av dette markedet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.