KRAFT

– Gass er fornybart

Siden det oppdages mer enn man bruker, sier Statnett-sjefen.

Statnett-sjef Auke Lont mener gasskraften vil bidra til at europeerne kan fase inn ny ufleksibel fornybar kraft. FOTO: Statnett
Statnett-sjef Auke Lont mener gasskraften vil bidra til at europeerne kan fase inn ny ufleksibel fornybar kraft. FOTO: Statnett Bilde: Statnett

På Statnetts høstkonferanse viste Lont til skifergassrevolusjonen i USA som er i ferd med å spre seg til andre deler av verden, selv om det ikke har tatt helt av i Europa ennå.

– Utviklingen har gjort at man ser med helt andre øyne på gass. Jeg har tatt meg den friheten å si at gass er en fornybar ressurs. For når du hvert år finner mer enn du bruker, da er den jo fornybar, sa Lont med et smil og høstet latter fra salen.

– Gassen vil bidra til at det blir lettere å ta imot ny fornybar kraft. Den passer som hånd i hanske i omstillingen av energisystemet, sa Lont.

Les også:

– Krafteksport øker CO2-utslippene

Skal bore etter skifergass i Danmark  

Begrenset potensial

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om ikke økt bruk av gass vil redusere eksporten av norsk fleksibel vannkraft til kontinentet, siden den fleksible gasskraften erstatter norsk vannkraft som balansekraft, svarer Lont:

– Hvis man ser på det samlede behovet for fleksibilitet, kan ikke norsk vannkraft levere så mye. Jeg leste et sted at Tyskland for eksempel kommer til å ha rundt 200 000 MW installert kapasitet, mens forbruket vil være rundt 80 000 MW. Da er det snakk om 120 000 MW, vi i Norge kan bare ta imot en brøkdel, sier Lont.

Norges samlede installerte kapasitet er om lag 30 000 MW.

– Men synes du ikke det blir feil av deg å snakke opp gassen og ned kraften?

– Nei, jeg tror at hvis man snakker opp gassen, får du akselerert omstillingen til fornybar så det gir større muligheter for vannkrafteksport, sier Lont.

Les også:

LO vil heller ha gasskraftverk enn kraftlinje

– Frykten for kraftoverskudd er absurd

Oversvømmes av kull

I sitt innlegg påpekte Lont også at skifergassrevolusjonen gjør at det kommer veldig mye billig kull fra USA til Europa, fordi USA i stadig større grad bruker billig skifergass slik at kullet deres blir overflødig.

– Det er et paradoks at kvotemarkedet ikke klarer å stoppe billig kull fra USA, og at kullet fra USA fraktes til Europa og konkurrerer ut gassen her og øker CO2-utslippene. Det er noe som ikke stemmer når kvotemarkedet ikke klarer å forhindre det. Da er ikke kvotemarkedet av et slikt format det burde være, sa Lont, og mente EUs kvotemarked burde strammes til slik at kostnaden for å slippe ut CO2 øker. Det vil gjøre at kullkraft blir dyrere å produsere enn gasskraft.

Les også:

Norsk 10 MW havvindturbin

3000 skjebnetimer for CO2-fangsten

Her kommer Norges største solfangeranlegg  

Debatt: Strøm er bedre og verre enn sitt rykte

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.