MOTOR

Gardermoen eser ut

Før jul var det store forsinkelser og kaotiske tilstander inne i terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen. Om fire år skal kapasiteten være nær doblet.
Før jul var det store forsinkelser og kaotiske tilstander inne i terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen. Om fire år skal kapasiteten være nær doblet. Bilde: Scanpix

Tretti tusen nye kvadratmeter skal korte ned de tidvis lange køene på Oslo lufthavn Gardermoen.

Enorm flyvekst

Flytrafikken har eksplodert siden Gardermoen ble prosjektert på 80- og 90-tallet. Derfor er kapasiteten på 17 millioner passasjerer årlig allerede for liten, bare ni år etter at flyplassen åpnet. I 2007 reiste over 19 millioner passasjerer via Oslo lufthavn.

Les også: Gardermoen må utvides

Ifølge trafikkprognoser fra Transportøkonomisk institutt og Norconsult vil Oslo lufthavn i 2015 ha 25 millioner passasjerer årlig. Dette tallet antas å stige til 30 millioner i 2020 og 40 millioner i 2030.

Nesten dobling

OSL har de siste par årene jobbet med utbyggingen, også kalt T2-prosjektet. Rett før startskuddet for en internasjonal plan-, arkitekt- og prosjekteringskonkurranse skal gå, er det klart at den nye terminalen blir i størrelsesorden 25-30.000 kvadratmeter i grunnflate.

Ifølge Leverandørutvikling Hovedstadregionen , som i mars arrangerer et infomøte om T2, får den nye terminalen cirka 10.000 kvadratmeters grunnflate, mens en ny pir vil utgjøre om lag 15-20.000 kvadratmeter.

Dagens terminal og pirer dekker et grunnareal på cirka 42.000 kvadratmeter.

Fly- og byggeplass

Planen er å starte utbyggingen i 2009. En av utfordringene blir å drifte flyplassen vegg-i-vegg med den gigantiske byggeplassen.

Da hovedflyplassen sto ferdig i 1998 var det allerede satt av et område nord for og parallelt med dagens terminal for framtidig utvidelse. Samtidig ble en underjordisk tunnel bygget fra terminalen og ut til det aktuelle området.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.