Gamle kabler, nytt fiber, dårlig grunn og umerket infrastruktur – Ruter søker ingeniører til grundig detektivarbeid

Ruter søker ingeniører som kan fastsette den endelige traseen for ny sentrumstunnel gjennom hovedstaden.

Gamle kabler, nytt fiber, dårlig grunn og umerket infrastruktur – Ruter søker ingeniører til grundig detektivarbeid
Illustrasjonen viser forslag til T-banenettet med ny tunnel og et kart over planområdet (sort markering), forslag til trasé (stiplet rød linje) og stasjoner (rød med blå markering). Illustrasjon: Ruter

Gamle kabler, umerket infrastruktur i bakken og svært krevende grunnforhold er et gjennomgangstema når det bygges i norske byer.