SKREDVARSLING

Fylket inviterer til dialogmøte om nytt skredvarslingsanlegg for fylkesvei 3408 

Dagens anlegg er 25 år gammelt, og modent for utskifitng.

Bilde tatt fra mulig radarlokalitet ved kolle (460 moh.) og opp mot skredløpet og løsneområdene. Teknisk bygg til dagens geofonsystem er synlig i venstre bildekant
Bilde tatt fra mulig radarlokalitet ved kolle (460 moh.) og opp mot skredløpet og løsneområdene. Teknisk bygg til dagens geofonsystem er synlig i venstre bildekant Foto: Audun Langelid, Vestfold og Telemark fylkeskommune
24. juni 2021 - 07:48

Ved Heggtveitrøti på fylkesvei 3408 ved Byrtevatn i Tokke kommune står det et geofonanlegg som varsler snøskred.

Anlegget består av fire geofoner i skredløpet og et signalsystem med to signalpunkter (rødblink) ved veien. De to signalpunktene er plassert i hver ende av en 149 meter lang strekning, hvor skreddeteksjon fører til automatisk stengt vei. Skred ved Heggtveitrøti aktiverer også to andre signalpunkter ved Ytre Byrte (i nord) og Byrtedammen (i sør), med sju kilometers avstand mellom punktene.

Ved fremtidig skredsikring kan Forsvaret komme til hjelp. Bildet er tatt i 2021 under opprydning og undersøkelser etter leirskredet i Gjerdrum.
Les også

Skredsikring: Nå kan Forsvaret komme til hjelp

25 år gammelt

Anlegget er 25 år gammelt, og levetiden er snart ute. Byggherren inviterer nå til et møte med leverandørbransjen for å drøfte mulige løsninger. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har bedt Vegvesenet om hjelp til å få laget en skredfaglig rapport, som vurderer framtidige konsepter for automatisk skredvarsling for Heggtveitrøti ved fylkesvei 3408 (tidligere fylkesvei 806).

Rapporten viser blant annet til at Heggtveitrøti er lagt inn som et skredpunkt i Norsk Veidatabase med antatt skred over veien hvert femte år. På grunn av skredfare og deteksjoner av skred som bare nesten når fram til veien, er det vanlig at veien stenges kortvarig flere ganger hver vinter.

Et nytt skredvarslingslegg vil trolig kunne etableres med en kostnad på mellom tre og seks millioner kroner inkludert drift i ti år.

Fra rapporten: Simulering av et stort snøskredskred (70.000 m3)basert på observert utløpslengde i februar 2014 og observerte bruddkanter i februar 2020. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Fra rapporten: Simulering av et stort snøskredskred (70.000 m3)basert på observert utløpslengde i februar 2014 og observerte bruddkanter i februar 2020. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Rapporten anbefaler: Både radar og et nytt utvidet geofonanlegg kan være aktuelle og bør vurderes. En radarløsning er mer fleksibel enn en geofonløsning, med tanke på automatisk gjenåpning, feilretting, vedlikehold og utskifting av komponenter. Vedlikehold kan dessuten gjøres i vintersesongen, noe som normalt ikke er forsvarlig ved geofonløsninger. En radar er trolig å foretrekke for dette
skredpunktet, dersom det er økonomisk gjennomførbart.

Basert på datagrunnlaget og analysene presentert i rapporten, anbefales det å vurdere en utskifting av dagens geofonanlegg til et mer moderne skredvarslingsanlegg med flere funksjoner enn dagens anlegg har. Et moderne anlegg vil kunne detektere skred tidligere i forløpet, og medføre større sikkerhetsmarginer for trafikantene. I tillegg vil et moderne anlegg gi mer informasjon som letter beslutninger etter alle skred, ikke minst etter de mange skredene som ikke når helt fram til veien.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker i dialogmøtet å få innspill fra leverandører, både på de tekniske mulighetene/begrensningene og hvordan en slik kontrakt best kan settes sammen for å fungere optimalt i både bygge- og driftsfasen.

Møtet holdes digitalt onsdag 29. juni, først som fellesmøte, og deretter som en-til-en-samtaler.

Påmeldingsfrist er mandag 28. juni.

Tidspunkt for planlagt gjenåpning av gamle og nye E6 ved Stenungsund i Sverige, som ble rammet av kvikkleireskred 23. september i 2023, er høsten 2024.
Les også

Sverige: Tre pågrepet etter kvikkleireskred

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.