BRUER

Fylket har 1.150 bruer. Nå trengs det ny teknologi for å klare å vedlikeholde dem

Vedlikeholdsetterslepet er stort, og økonomien er stram. Fylket prøver nye utveier.

Nærlandsøybrua på ytre Sunnmøre er det dårlig stelt med. Byggingen av ny bru kan bli en del av prosjektet om innovasjonspartnerskap for bruene i fylket.
Nærlandsøybrua på ytre Sunnmøre er det dårlig stelt med. Byggingen av ny bru kan bli en del av prosjektet om innovasjonspartnerskap for bruene i fylket. Foto: Google Maps
13. des. 2019 - 05:03

Fylkeskommunen har ansvar for drift og vedlikehold av om lag 1.150 bruer. Vedlikeholdsetterslepet er enormt, og flere nye bruer må bygges.

Møre og Romsdal søker nå etter samarbeidspartnere som skal utvikle ny og innovativ teknologi for å bygge og håndtere tyngre vedlikehold og fornying av bruer på over 40 meter.

Anslått verdi på prosjektet er ni millioner kroner.

Fylkeskommunen beskriver det slik i sin utlysing:

«Det har over tid gradvis oppstått et betydelig etterslep i drift og vedlikehold sett i forhold til anbefalt standard på bruene. Flere av bruene som ble bygd før 1990 var beregnet på en annen bruk enn i dag, og konstruksjonen på flere er slank med minimal bruk av betong. Mange bruer er i så dårlig forfatning at de må erstattes med nye.»

Trollstigen er en av Norges mest spektakulære veistrekninger og populære besøksmål.
Les også

Skal ha nye dieselgeneratorer ved Trollstigen: – Nesten vondt

Investeringene til bruene går ned

Fylkeskommunen har vedtatt å redusere investeringskostnadene for bruer med 200 millioner kroner for perioden 2018–2022 og ytterligere 200 millioner for årene 2022–2027. Samtidig er etterslepet for drift og vedlikehold for perioden 2018–2027 beregnet til 1,3 milliarder kroner. Det enorme vedlikeholdsetterslepet og behovet for oppgradering tilpasset dagens krav, tvinger fram nye løsninger og byggemetoder.

Dermed søker Møre og Romsdal fylkeskommune nå etter rimeligere løsninger for bygging og utvikling av vegsystemet. Prosessen er politisk forankret gjennom vedtak i fylkestinget.

Fylkeskommunen har tidligere søkt Innovasjon Norge om penger til utvikling av nye bruløsninger gjennom en skissekonkurranse for innovasjonspartnerskap i 2018.

Møre og Romsdal var en av vinnerne i konkurransen, og ble tildelt åtte millioner kroner til prosjektet «Nye løsninger for bygging og vedlikehold av fylkeskommunale bruer», mot at Møre og Romsdal fylkeskommune bidro med 4,5 millioner kroner inn i prosjektet.

Nå er det avsatt inntil ni millioner kroner inkl. mva. til utvikling av nye løsninger, altså denne kontrakten som lyses ut nå. Pengene vil bli fordelt mellom de leverandørene fylkeskommunen inngår såkalt innovasjonspartnerskap med.

Fylkeskommunen ønsker tilbud på dette:

1. Utvikling av nye bruløsninger

2. Utvikling av løsninger for tyngre vedlikehold/fornying

Tilbudet kan omfatte begge løsningene, eller en av de to.

Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF.
Les også

Fylkesveiene: Forfall og rassikring vil koste 166 milliarder

Kan brukes på nye bruer

Fylket har også bruer som det snart  gjøres noe med, og som kan bli aktuelle å bringe inn i innovasjonspartnerskapet som opsjoner.

Nerlandsøybrua og Remøybrua i Herøy kommune er de mest kritiske fylkesveibruene. De må erstattes med helt nye bruer.

Fylkestinget har vedtatt at ny Nerlandsøybru på fylkesvei 20 skal være realisert innen utgangen av 2023. De innovasjonspartnerskapene som omhandler bygging av ny bru, og der løsningen oppfyller de riktige kravene, kan bli brukt til bygging av Nerlandsøybrua.

For Nerlandsøybrua skal det i desember 2019 bli utarbeidet et kostnadsoverslag for bygging med kjent teknologi. Opsjon for Nerlandsøybrua blir bare løst ut hvis den utviklede løsningen blir vesentlig billigere enn ei bru bygd med kjent teknologi. Det er også et vilkår at den utviklede løsningen lar seg realisere innen november 2021.

Dersom kjøpsopsjon tilknyttet Nerlandsøybrua ikke kan brukes, så kan Møre og Romsdal velge å bruke kjøpsopsjonen til bygging av en av de andre bruene som står på fylkeskommune sitt investeringsprogram.

Andre bruer som har stort behov for rehabilitering og fornying er Dragsundbrua (på grensa mellom Herøy kommune og Ulstein kommune) og Taftesundbrua i nye Ålesund kommune (på grensa mellom Ålesund kommune og Skodje kommune ut 2019). Her kan opsjoner utløses for innovasjonspartnere med løsninger som oppfyller de riktige kravene.

Strekningen Skare - Sogndal ble tildelt Nye Veier i forbindelse med Nasjonal Transportplan fra regjeringen Solberg.
Les også

Statens vegvesen og Nye Veier i krangel

Velger ut tre til fem leverandører

Fylket legger opp til forhandlinger og dialog i flere faser underveis. Møre og Romsdal planlegger å velge ut mellom tre og fem leverandører til å gi tilbud på kontrakten.

Verdien er altså satt til ni millioner kroner, og varigheten av kontrakten er satt til to år.

Frist for å gi tilbud er 15. januar 2020.

Deler av den mobile støpe- og forskalingsvogna kjent som «Drammensvogna» skal brukes på ei E6-bru i Trøndelag når den nå er ferdig med innsatsen på E16 ved Sollihøgda.
Les også

Nå er bruene støpt ferdig på ny E16 over Sollihøgda

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.