TUNNELER

Fylket bygger ny og rassikker vei, men må betale millioner i erstatning fordi gamleveien blir stengt

Grunneieren mister veitilgang til båtverkstedet når ny fylkesvei står ferdig.

14. mars 2019 - 05:15

PNC bygger nå ny rassikker vei med blant annet en 1900 meter lang tunnel på riksveg 17 i Lurøy og Rødøy kommuner i Nordland.

Konsekvensene er blant annet at deler av gamle fylkesvei 17 formelt vil bli nedlagt og stengt av Nordland fylkeskommune. Tilstanden er for dårlig, og vegen er rasutsatt både sommer og vinter.

Det rammer  en liten båtforhandler og verkstedeier som driver med produksjon og salg av båter, salg og service av påhengsmotorer og produksjon av landganger. Veien til næringseiendommen blir stengt etter at ny fylkesvei 17 står ferdig.

Vis mer

Nordland fylkeskommune og Vegvesenet ville innløse eiendommen, men ble ikke enige med grunneieren. Saken havnet i retten som såkalt skjønn. 

Fikk først 2,6 millioner

Næringseiendommen er 3,8 dekar og ligger mot sjøen nedenfor nåværende fylkesvei 17. Bygningen ble oppført av Forsvaret omkring 1970.

I skjønn i Rana Tingrett i august i fjor kom retten til at fylkeskommunen skulle betale grunneieren drøye 2,6 millioner kroner, samt saksomkostninger på vel 230.000 kroner.

Nordland fylkeskommune begjærte overskjønn for Hålogaland lagmannsrett, og saken er nylig behandlet der.

Fylket og Vegvesenet mente blant annet dette: Offentlige veier kan normalt nedlegges uten at det utløser krav om erstatning. Men fylkeskommunen har i denne saken akseptert grunneierens krav om innløsning. Uenigheten gjelder kun erstatningens størrelse.

I lagmannsretten var partene enige om at erstatningen skulle fastsettes etter ekspropriasjonsrettslige regler. Det var partene ikke enige om for tingretten.

Fylket og Vegvesenet mente altså at erstatningen som ble utmålt i tingretten var for høy. Etatene viste til at markedsverdien ved takst i november 2015 ble satt til 200.000 kroner. Bygningen ble kjøpt i 2008 for 50.000 kroner.

Utleiemuligheter?

Grunneieren mente at salgsverdien måtte baseres på hva det er mulig å leie ut eiendommen for. Gulvarealet er 340 m2. Tingretten la til grunn 500 kroner pr m2, men grunneieren mente at riktig pris ville være mellom 750 og 1000 kroner pr m2. Han viste til at ved fergekaia på Stokkvågen i nærheten betales det 1450 kroner i leie for tilsvarende industrilokaler.

Grunneieren anslår at han totalt har investert mellom en og halvannen million kroner på eiendommen etter at han kjøpte den i 2006. I beløpet inkluderer han tapte driftsinntekter i omkring seks måneder mens han satte bygningen i stand til sin næringsvirksomhet.

Lagmannsretten kom til at utleie var aktuelt for både grunnen og verkstedbygningen, og viste til at Lurøy kommune leier ett dekar av tomta for 24.000 kroner i året.

Riktig erstatning: 3,5 millioner

Lagmannsretten, som i dette tilfellet var forsterket med både takstmenn, regnskapsfører og revisor, kom etter en rekke beregninger til at bruksverdien for arealet og bygningen bør settes til 3,5 millioner kroner.

Grunneieren krevde også erstatning for flytteutgifter, men fikk ikke medhold i det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Nordland fylkeskommune ved Statens vegvesen Region nord skal dermed betale 3,5 millioner kroner i erstatning til grunneieren.

I sakskostnader for lagmannsretten skal grunneieren ha snaue 170.000 kroner.

Fylkeskommunen betaler også de lovbestemte utgiftene ved skjønnet.

Overskjønnet fra 11. mars i år er enstemmig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.