Fundamentene til vindturbiner er populære. Også hos arter som ikke hører til der

Som kunstige skjær kan de være til nytte for livet i havet. Men de er også en trussel. Offshore vindturbinfundamenter kan både fortrenge eksisterende liv og tiltrekke seg ikke-hjemmehørende arter, advarer biologer.

Fundamentene til vindturbiner er populære. Også hos arter som ikke hører til der
Forskningsassistent Carl Baden fra DTU Aqua inspiserer ett av mer enn 700 undervannskameraer instituttet har satt opp for å overvåke livet på utvalgte steinskjær. Foto: Casper Tybjerg

Blåskjell i tykke klaser oppover fundamentene. Langt, bølgende ålegras rundt tangkledde fjellformasjoner, og fisk som svømmer inn og ut mellom steinene. Livet blomstrer under Øresundsbroen, og Danmarks havvindparker kan komme til å spille den samme positive rollen for livet i havet. Men det kan også gå andre veien, advarer biologer.