OLJE OG GASS

Fulltreffer i Nordsjøen

30 kilometer sør for Grane-feltet (bildet) har StatoilHydro gjort et nytt olje- og gassfunn.
30 kilometer sør for Grane-feltet (bildet) har StatoilHydro gjort et nytt olje- og gassfunn. Bilde: NORSK HYDRO

Funnet er gjort under boring av en undersøkelsesbrønn cirka 35 kilometer øst for Gudrun-feltet og 30 kilometer sør for Grane-feltet.

Det er påvist gass og olje med assosiert kondensat i brønnen.

Stort system

StatoilHydro antar at funnet er en del av det samme hydrokarbonsystemet de fant 6,5 kilometer lenger nord i 2007.

De to gassfunnene er foreløpig anslått til mellom tre og ti milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass til sammen. Nærmere studier av innsamlet brønndata er nødvendig for å evaluere ressursene og avgjøre videre aktivitet rundt funnet, skriver StatoilHydro i en pressemelding.

Modent område

– Dette er en ny og spennende letemodell som øker mulighetene for flere funn i et modent område hvor StatoilHydro har styrket sin posisjon gjennom nye lisenser og overtakelse av lisensandeler, sier Noralf Steinsland, StatoilHydros lisensleder for Nordsjøen.

Funnet ble gjort 2324 meter under havflaten, boret med riggen West Epsilon. StatoilHydro er største rettighetshaver i utvinningstillatelsen med, 40 prosent.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.