BYGG

Full forvirring rundt ny forskrift

Bilde: colourbox.com
Mona StrandeMona StrandeJournalist
24. jan. 2007 - 08:15

FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser

§ 11-10. Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren

(1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som:

  • e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren,

(2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som:

  • c. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,
  • d. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje,

Spørsmål om Offentlige anskaffelser?

Du kan stille enkle spørsmål og få svar - gratis - her!

1. januar kom en forskrift som gjør det mulig for det offentlige å utestenge visse entreprenører fra videre oppdrag. Forskriften har imidlertid ingen tidsavgrensning for disse utestengelsene.

Ingen vet

Peab får ikke nye oppdrag ved Ullevål universitetssykehus fordi de tidligere har vært dømt for korrupsjon. De har fått beskjed om at utestengelsen gjelder "fremtidige anbudsrunder", men vet ikke hva det egentlig vil si.

Ullevål, som har utestengt Peab, sier de ikke forstår hvordan forskriften skal tolkes: Skal entreprenørene utestenges for en viss periode, eller for alltid?

- Spinkelt grunnlag

Ikke en gang fornyings- og administrasjonsdepartementet, som har ansvar for utforming av lov om offentlige anskaffelser, kan svare på det spørsmålet.

- Det er et spinkelt grunnlag som er bakgrunn for tidsaspektet i denne forskriften. Slik den er formulert eksisterer det ikke mål for hvor lenge noen kan utestenges, sier seniorrådgiver Ragnvald Berggrav.

Skulle skjerpe kravene

Den norske forskriften har bakgrunn i et EU-direktiv. EØS-komiteen vedtok i juni i fjor å endre et vedlegg til EØS-avtalen til også å omfatte europaparlamentets- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004.

Dette direktivet omhandler samordning av fremgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, og innebærer innføring av nye anskaffelsesprosedyrer - med skjerpet krav til tildelingskriterier.

- Folk virrer rundt

Da myndighetene her i landet vedtok å innføre direktivet 30. november i fjor, skjedde det helt uten diskusjon. Det var ingen som reagerte på at EU-direktivet åpnet for å utestenge leverandører til evig tid.

- Ikke en gang EU-direktivet angir noe tidsaspekt, så det er ikke bare i Norge det er usikkerhet. I hele Europa virrer folk rundt uten å vite hvordan de skal forholde seg til dette, sier Berggrav.

Jobber med saken

Han forteller at fornyings- og administrasjonsdepartementets konkurransepolitiske avdeling jobber med å få en tidsbegrensning inn i forskriften nå. Hvor langt de har kommet kan han imidlertid ikke si noe om.

- Hva skjer hvis Peab klager inn Ullevål på grunn av utestengelsen? Har Ullevål da mulighet til å si at det gjelder for alltid, siden det ikke står noe annet i forskriften?

- Det vil jeg helst ikke uttale meg om, sier Berggrav, og henviser oss til en annen person i departementet. Denne personen har ikke besvart våre henvendelser.

- Tvilsom praksis

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) reagerer på at Peab er utestengt av Ullevål uten at det er fastsatt noe avslutningstidspunkt på utestengelsen.

- Her og nå mener jeg at dette blir å trekke det veldig langt. Det er en svært tvilsom praksis, sier advokat Jan Olaf Dukan, leder for byggejuridisk avdeling, EBA.

Dukan vil imidlertid ikke si mer om saken før han har satt seg bedre inn i konflikten.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.