OLJE OG GASS

Frykter vill vest i farlig avfall

Politiet har henlagt Bellonas anmeldelse av DVS Norge. Bellona frykter at bransjen overtas av useriøse aktører.

Frederic Hauge fra Bellona aksjonerer på Oleon i Sandefjord. Nå har Bellonas anmeldelse av avfall-eier DSV blitt henlagt.
Frederic Hauge fra Bellona aksjonerer på Oleon i Sandefjord. Nå har Bellonas anmeldelse av avfall-eier DSV blitt henlagt. Bilde: Per Langevei / Sandefjords Blad

Juni i fjor valgte Bellona å anmelde DVS Norge, etter at det ble avdekket kritikkverdige forhold hos flere aktører som lagrer og behandler farlig avfall fra petroleumsvirksomheten.

DVS Norge har tillatelse til å lagre og behandle avfallet, men har tatt i mot større mengder avfall enn de har hatt kapasitet til å håndtere ved sitt anlegg på Mongstad.

Dermed har bedriften mellomlagret avfallet hos Sandefjord-bedriften Oleon. Men Oleon har ikke hatt tillatelse til å lagre denne type avfall. 

Les også: Råttent spill om farlig avfall

– Eieren må ta ansvar

Også Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) valgte å følge Bellonas eksempel, og anmeldte også DVS Norge. Klif påpekte at selv om det farlige avfallet ble funnet hos Oleon i Sandefjord, er det viktig at eieren av avfallet tar ansvar for sitt eget avfall. I dette tilfellet har DVS Norge vært utpekt som eieren.

Nå har Bellona fått svar fra Sandefjord Politistasjon, som har valgt å henlegge saken på grunn av “bevisets stilling”.

Les også: – Politiet gjør ikke jobben sin

–  Må prøves rettslig

Etter en telefonsamtale mellom Bellona og tiltaleansvarlig ved Vestfold Politidistrikt, Kjetil Jahre, kom det frem at grunnlaget for å henlegge saken var at det vurdertes som uklart hvorvidt avfallet faktisk tilhørte DVS Norge.

– Dette er spesielt viktig fordi begrunnelsen for henleggelsen er at det er usikkert hvorvidt avfallet tilhører DVS. Dersom en slik tolkning blir fast praksis i kommende saker, vil det kunne bety at det blir fritt frem from useriøse aktører å levere farlig avfall til hvem som helst for mellomlagring uten fare for rettsforfølgelse. Det er derfor svært viktig at denne vurderingen blir prøvd i rettsapparatet, ellers frykter vi en ny vill vest-situasjon i farlig avfallsbransjen, sier fagrådgiver i Bellona, Karl Kristensen.

Les også: Se hvordan søpla gjenvinnes

Går til Statsadvokaten

Bellona tar nå saken videre til Statsadvokaten. Bellona har også kontaktet Riksadvokaten, fordi de mener etterforskning og straffeforfølgelse av miljøkriminalitet ikke prioriteres høyt nok av norske politimyndigheter. Klagen er nå under behandling hos Riksadvokaten.

Miljøorganisasjonen har anmeldt flere forhold, som blant annet lekkasjen fra avfallsbrønn på Tordis-feltet i 2010. Også denne anmeldelsen er henlagt.

– Vi opplever at våre anmeldelser ikke følges opp, eller blir henlagt på feilaktig grunnlag, sier Kristensen.

Klif har foreløpig ikke fått svar på sin anmeldelse av DVS Norge.

Fikk du med deg disse sakene?

Norconsult dømt for korrupsjon

Investerer en milliard i teknologi som kan bli skrotet

Slik er dataskurkenes nye metode

– Skipsfarten skal ikke slippe ut klimagasser

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.