FRA FORSKNING

Fremtidens pasienter kan selv kontrollere sin medisinering med mobiltelefonen

Ny norsk teknologi kan gjøre blodkonsentrasjonsmålinger tilgjengelig på mobiltelefonen om få år.

Elektromembranekstraksjon kan beskrives som elektroforese over en tynn oljemembran. Elektroforese er en viktig metode for å skille ulike kjemiske og biokjemiske stoffer fra hverandre.
Elektromembranekstraksjon kan beskrives som elektroforese over en tynn oljemembran. Elektroforese er en viktig metode for å skille ulike kjemiske og biokjemiske stoffer fra hverandre. Illustrasjon: G&T Septech
Stig Pedersen-Bjergaard, professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Roger Trones, PhD, G&T Septech AS
14. mai 2020 - 16:00

Svært mange nordmenn bruker legemidler hver dag. For å oppnå best mulig effekt av legemidlene er det viktig at blodkonsentrasjonen av disse er på optimalt nivå. Hvis blodkonsentrasjonen er for lav vil pasienten ikke få full effekt av legemidlet, og hvis blodkonsentrasjonen er for høy, vil pasienten ofte få problemer med bivirkninger av legemidlet.

For å sikre at pasienter er optimalt dosert, er det vanlig å måle og kontrollere blodkonsentrasjonen av legemiddel. Dette innebærer at det tas en blodprøve av pasienten, og at denne videresendes til et analyselaboratorium hvor prøven analyseres. Laboratorieanalyser gir nøyaktige verdier for blodkonsentrasjon, og man kan stole på verdiene. Ulempene med laboratorieanalyser er at de er forholdsvis tidkrevende, de krever at pasienten avlegger en blodprøve på legekontor eller på sykehus, og de er forholdsvis kostbare.

I utgangspunktet ikke mulig

Et nærliggende spørsmål er naturligvis om slike målinger kan gjøres av pasientene selv ved hjelp av en mobiltelefon. I utgangspunktet er svaret på dette spørsmål nei. Den ene grunnen er at blodkonsentrasjoner av legemidler normalt er lave (typisk mellom 1 og 500 nano-gram per milliliter, nano-gram = 10-9 gram), og mobiltelefoner er foreløpig ikke i stand til å måle så lave konsentrasjoner av legemiddel. Den andre grunnen er at blodprøver består at tusenvis av forskjellige stoffer (eksempelvis proteiner og salter), og mange av disse kan forstyrre målingen av legemiddel.

For å unngå slike forstyrrelser må legemiddel «fiskes» (ekstraheres) ut av blodprøven før måling. Det finnes i dag en rekke ekstraksjonsmetoder for legemidler i blod, men alle disse krever bruk av kjemikalier og avansert utstyr. I tillegg kan de kun brukes av kvalifiserte personer i spesialiserte analyselaboratorier. Dagens ekstraksjonsmetoder er derfor, i utgangspunktet, lite egnet i hendene på den vanlige pasient og i kombinasjon med mobiltelefonen.

Kommersielt tilgjengelig neste år

Ny norsk teknologi, utviklet ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo, og under kommersiell utvikling av Extraction Technologies Norway (datterselskap av G&T Septech AS), kan endre på dette. Med den nye teknologien, som kalles «elektromembranekstraksjon», kan legemidler ekstraheres fra små bloddråper i en liten mikrochip med bruk av meget små mengder grønne kjemikalier og et lite batteri.

Roger Trones, PhD, G&T Septech AS og Stig Pedersen-Bjergaard, professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
Roger Trones, PhD, G&T Septech AS og Stig Pedersen-Bjergaard, professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Teknologien vil bli kommersielt tilgjengelig i 2021 for sykehuslaboratorier og for legemiddelindustrien, og vil i løpet av 5-10 år også være tilgjengelig for blodkonsentrasjonsmålinger basert på mobiltelefoner.

Elektromembranekstraksjon kan beskrives som elektroforese over en tynn oljemembran. Elektroforese er en viktig metode for å skille ulike kjemiske og biokjemiske stoffer fra hverandre. Elektroforese er mye i bruk på analyselaboratorier, og ble blant annet brukt til å kartlegge hele det menneskelige genom. Elektroforese foregår i vann, mens elektromembranekstraksjon foregår i en oljemembran med vann på begge sider.

Et tilfeldig framskritt

Hvordan vi oppdaget teknologien, er en liten og morsom historie som viser hvor tilfeldig vitenskapelige framskritt av og til skjer.

Da vi gjorde de første forsøkene på dette i 2005 trodde vi egentlig ikke at det ville fungere, men ved en tilfeldighet hadde vi en spesiell olje (2-nitrofenyl-oktyleter) stående i et lite glass innerst i et skap, og med den oljen fungerte ideen helt supert!

Vi hadde oppdaget en ny måte å skille kjemiske og biokjemiske stoffer fra hverandre. Teknologien har vist seg å være svært effektiv til å ekstrahere legemidler fra blodprøver. Men trolig har den også andre anvendelser, og med god støtte fra Norges Forskningsråd jakter vi nå på disse.

Energiminister Terje Aasland trekker Norge fra Energicharteret som skulle beskytte olje og gassinvesteringer.
Les også

Norge trekker seg fra avtale som beskytter oljeinvesteringer

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.