MARITIM

– Fremtidens havner tar form i nord

Landstrøm og grønnere havnedrift er blant målsetningene i et samarbeidsprosjekt mellom havner i Lofoten og lokale nettselskap, skriver Arne Jakobsen og Arnt-Einar Litsheim

Moderne havner tar i økende grad rollen som knutepunkter for grønn energi. Illustrasjonsbilde fra Svolvær havn.
Moderne havner tar i økende grad rollen som knutepunkter for grønn energi. Illustrasjonsbilde fra Svolvær havn. Foto: Ellen Synnøve Viseth
Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner og Arne Jakobsen, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Energi
6. apr. 2020 - 10:00

Havnene langs vår lange kyst skal fortsatt være «navet» for frakt av gods og passasjerer. Havnene er også tilrettelegger for næringsutvikling, som igjen innebærer verdiskapning langs hele kysten vår.

F.v.: Arne Jacobsen og Arnt-Einar Litsheim <i>Foto: Privat</i>
F.v.: Arne Jacobsen og Arnt-Einar Litsheim Foto: Privat

Moderne havner tar i økende grad også rollen som knutepunkter for grønn energi. Landstrøm til skip ved kai, økt bruk av karbonnøytralt drivstoff i nærskipsfarten og grønnere havnedrift. Det er de ambisiøse målsetningene for et prosjekt der havner i Lofoten/Vesterålen-området skal samarbeide med de lokale nettselskapene.

«Sjøveien er miljøveien»

Vi forbereder nå et forprosjekt som vil omfatte Harstad Havn, Sortland Havn og Vågan Havn. I tillegg er de lokale nettselskapene i hvert havneområde trukket aktivt inn i arbeidet. Vi er meget fornøyd med at dette arbeidet nå settes i gang og at fokus rettes mot utviklingen av havna i lys av den grønne omstillingen og de muligheter som åpner seg i denne sammenheng. «Sjøveien er miljøveien – vi oppfordrer næringen til å seile med strømmen». Vi står sammen om moderne infrastruktur i nord, sier havnesjefene i Svolvær, Sortland og Harstad.

En videre grønn omstilling av sjøtransporten setter nye krav til havnene.

Transportsektoren står for en stor del av klima- og miljøutslippene. Både EU og nasjonale myndigheter har strammet grepet ved å stille strengere krav til de ulike transportformene. Selv om sjøtransport er det mest klima- og miljøvennlige alternativet, så må også sjøtransporten bidra med å redusere utslipp. Også i mange havner er det behov for forbedringer.

Grønn omstilling stiller nye krav til havnene

Derfor har Norske Havner sammen med KS Bedrift Energi tatt initiativet til å se på nye løsninger for mer bærekraftig sjøtransport og fremtidens havner. Sjøtransporten er langt fremme i den grønne omstillingen, og dette innebærer blant annet en økt grad av elektrifisering. Sammen med konsulentselskapet SWECO forbereder vi en rekke forprosjekter langs kysten vår. Et av disse omfatter havnene i Lofoten/Vesterålen.

Konserndirektør Grethe Høiland i Lyse og havnedirektør Merete Eik.
Les også

Havn og kraftselskap går sammen om landstrøm til cruiseskip i Stavanger

Cruisenæringen er under lupen, både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst når det gjelder klima- og miljøutslipp. Det er derfor gledelig at vi nå ser en mer fremoverlent næring som ønsker å bli mer klima- og miljøvennlig.

En videre grønn omstilling av sjøtransporten stiller nye krav til havnene. Vi vil ikke få til den grønne omstillingen, og realisere FNs bærekraftsmål, uten at havnene er med på dette.

Hvordan må havnene tilrettelegge?

Havnene må legge til rette for at skipene får land- og ladestrøm når de oppholder seg i havn. Skip som trafikkerer over lengre distanser vil ha behov for hydrogen eller kanskje ammoniakk. I tillegg vil fremtidens havn også kunne tilby ladning av landtransport. Ulike lagerløsninger for strøm kan være aktuelt. Sist, men ikke minst, kan det i noen havner være riktig å produsere deler av strømmen selv. På denne måten blir havnene energiknutepunkt (produsent) i tillegg til å være godsknutepunkt. Våre forprosjekter vil legge grunnlaget for havnenes beslutninger om hvordan de vil utvikle seg fremover.

Kanskje burde de virkelig store aktørene derfor også bekoste og eie sine egne strøm- og ladeløsninger, spør TU.nos redaktør Ole Petter Pedersen i denne kommentaren.
Les også

Standardløsninger for norske havner er avgjørende for å elektrifisere maritim sektor

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.