KRAFT

Fredrikstad Nett krevde for høy nettleie av kunder med smarte strømmålere

Brøt forskriften, ifølge NVE.

Fredrikstad Nett har krevd mer i nettleie fra sine kunder med smarte strømmålere enn det kontrollforskriften tillater, ifølge NVE.
Fredrikstad Nett har krevd mer i nettleie fra sine kunder med smarte strømmålere enn det kontrollforskriften tillater, ifølge NVE. Bilde: Odin Media
Øyvind LieØyvind LieJournalist
20. jan. 2016 - 10:47

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slår nå fast i et vedtak at Fredrikstad Nett har en tariffpraksis for kunder med smarte strømmålere (AMS) som er i strid med kontrollforskriften.

Som kjent skal alle nettkunder få installert smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Fredrikstad Nett har vært tidlig ute og installert slike målere hos mange av sine kunder.

Målerne viser hvor mye kundene bruker hver enkelt time. Kundene får da såkalt effektavregning, slik at de får høyere nettleie hvis de bruker mye strøm av gangen.

– Diskriminerende

Jon M. Ludvigsen på Hvaler klaget i sommer Fredrikstad Netts nettleie inn for NVE.

Han har en energieffektiv bolig med effekttopper på 13 kW. Innføringen av effektledd vil ifølge Ludvigsen gi ham en økning i nettleia på 6000 kroner per år sammenlignet med hva en kunde med identisk forbruk uten timemåler måtte ha betalt.

– Dette er diskriminerende. Jeg vet om naboer med effekttopper på 15 kW som kommer enda dårligere ut enn meg. Her har vi blitt oppfordret til å installere induksjonstopper og direkteoppvarmet vann for å redusere energibruken. Men da bruker vi mer strøm i korte perioder, og straffes veldig urimelig, sier Ludvigsen til Teknisk Ukeblad.

Ludvigsen mener også at for en normal familie som bor i enebolig, er det umulig i praksis umulig å spare penger ved å redusere effektoppene, fordi effektleddet er priset for høyt.

Derfor ønsket han, for egen regning, å installere en gammel måler fram til alle Fredrikstad netts kunder får timemåler innen 1.  januar 2019.

– Koster skjorta

Fredrikstad Nett nektet ham dette. De argumenterte med at dersom kunden utjevner noe av forbruket gjennom døgnet, vil han kunne redusere regningen.

De viser til at det er toppene i forbruket i nettet som avgjør når selskapet må bygge ut, og at om effektforbruket holdes nede, vil kundene slippe utbygginger som gir økt nettleie.

Ludvigsen svarte at det i dag i praksis ikke finnes teknologi for husholdninger til automatisk å styre forbruket og jevne ut effekttopper.

– Det finnes noen løsninger som kunne bidratt noe, men de koster skjorta. Her burde nettselskapene gått inn og tatt kostnaden og sørget for å ha systemer som virker, før de innførte ny tariff, sier Ludvigsen.

Jekket opp tariffen

I sin avgjørelse i saken har ikke NVE noen innvendinger mot at Fredrikstad Nett oppmuntrer kundene gjennom effekttariffen til å redusere maksimalforbruket.

Dette er tvert imot en utvikling NVE ønsker. Direktoratet synes heller ikke det er urimelig forskjellsbehandling at kundene som har smarte strømmålere får effekttariff, mens kundene med gamle målere får tradisjonell energitariff.

Ved slik gradvis innføring av effekttariff er det imidlertid avgjørende hvordan tariffkostnaden fordeles mellom kundegruppene med og uten AMS-måler. Og det er her Fredrikstad nett har gått i baret og får refs fra NVE.

Den nye effekttariffen er nemlig for høy sammenlignet med den tradisjonelle energibaserte tariffen.

Ved omlegging av tariffen tok Fredrikstad Nett høyde for at kundene med smarte målere faktisk ville respondere på effekttariffen og redusere sitt samlede effektuttak noe. Selskapet anslo at det månedlige maksimale effektforbruket for alle kundene, inkludert Hvaler, ville synke med ca. 5 prosent.

Det gjorde at Fredrikstad Nett justerte opp den gjennomsnittlige tariffen for kundene med smarte målere og effekttariff slik at inntekten fra denne kundegruppen holdes på samme nivå som tidligere.

- Diskriminerende

Dette godtar ikke NVE.

«NVE vurderer at tariffen hos FN, slik den er utformet i dag, ikke er i henhold til kravet om ikke-diskriminerende og objektive tariffer», konkluderer direktoratet.

NVE pålegger derfor Fredrikstad nett å gå gjennom nivået på tariffene på nytt for kundene med og uten AMS-måler, og fastsette tariffene slik at en gjennomsnittlig kunde med og uten AMS-måler får tilnærmet samme årlige tariffkostnad når kunden ikke tilpasser seg tariffen.

Tariffen må ifølge NVE også tilpasses slik at økonomiske besparelser ved kundetilpasning tilfaller kunden som tilpasser seg gjennom nettleien.

Fredrikstad Nett må endre tariffen innen 1. mars i år.

NVE understreker at selve målerne er nettselskapenes eiendom, og direktoratet har ingen innvendinger mot at Fredrikstad Nett nekter Ludvigsen å bytte tilbake til måler av gammel type.

Det er ikke første gang NVE har grepet inn og fått Fredrikstad Netts AMS-nettleie endret.

I høst kom det en klage på at hytter og bolighus ble forskjellsbehandlet i tariffen, ved at de fikk ulikt effektledd. Dette påla NVE Fredrikstad Nett rette opp i.

Ingen vinning

Rådgiver Velaug Mook i NVE svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om hvor alvorlig direktoratet ser på at det på kort tid er avdekket to feil i Fredrikstad Netts tariffering.

– Dersom vi hadde undersøkt tariffen grundigere i første omgang, hadde vi kanskje allerede da oppdaget det andre forholdet i behandlingen av det første. Så at det er to vedtak, skyldes at de som klagde påpekte ulike forhold ved tariffen, sier Mook.

Men hvor alvorlig ser dere på disse to forholdene?

– Fredrikstad Nett tjener ikke noe på det. Hvordan tariffen utformes, påvirker ikke hvor mye selskapet kan hente inn fra kundene gjennom tariffen. Tariffinntektene blir kontrollert opp mot selskapets tillatte inntekt av oss hvert år. Om de tar inn for mye ett år, i merinntekt, blir dette tilbakeført de neste årene. Selskapet får dermed ingen vinning på dette, men det kan altså ha betydning for hvordan tariffkostnaden fordeles mellom nettselskapets kunder.

Viktig med objektivitet

Men om man ser saken fra FNs synspunkt, ville det ikke vært greit å tillate litt forskjellsbehandling her, for å få effekt av de smarte strømmålerne og gitt folk med smarte målere litt ekstra insentiver til å legge om forbruket?

– Nei. Regelverket må følges, og vi er opptatt av at nettselskapet skal tilby ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår til alle kunder, sier hun.

Daglig leder Eilert Henriksen i Fredrikstad Nett sier til Teknisk Ukeblad at han er fornøyd med at NVE har gitt selskapet medhold i at effekttariffering på husholdningskunder er en riktig måte å prise på. Han er også tilfreds med at de får effekt for å innføre effekttariffer fortløpende til nye kunder som får installert AMS-målere.

– Det er dettes som er det viktige, og da tar vi ingen store diskusjoner med NVE om det vi mener er litt mindre viktige ting, sier Henriksen.

Tidlig ute

Han understreker at Fredrikstad Nett er først ute med å ta i bruk AMS-målere i full skala.

I og med at vi er først ute, gjør vi noen erfaringer med kunder og får noen tilbakemeldinger fra NVE på noen mindre detaljer i hvordan vi utformer det. Det synes vi er helt greit, og vi forholder oss selvfølgelig til det, sier Henriksen.

– Ville den lille «forskjellsbehandlingen» dere la opp til mellom kunder med og uten smarte strømmålere vært viktig for å kunne utnytte smartheten i nettet på en god måte?

– Nei, jeg tror vi får utnyttet denne smartheten uansett, så dette er ikke viktig for oss. Vi hadde lagt inn en ganske liten økning for kundene med AMS-måler. Forsøkene vi gjorde på Hvaler, viser at kundene kanskje sparer 10-15 prosent på makseffekten sin på en slik pris. Vi hadde lagt inn en økning på 5-6 prosent, som altså bare delvis ville kompensert for dette. Så det var ikke så mye. Men det viktige er å ha en effektprising for å gi riktige prissignaler, så vil smartheten komme, sier han.

Ulike roller

Henriksen sier han ikke kjenner seg igjen i påstanden fra Ludvigsen om at kundene i området skal ha blitt oppfordret til å installere effektkrevende utstyr.

– Vi har hatt en utvikling mot at det installeres effektdrivende apparater, som koketopper, elbiler og hurtigvannvarmere. Som nettselskap har vi vært opptatt av å møte denne utviklingen uten å investere altfor mye i strømnettet, sier han.

Henriksen understreker at nettselskapet, som er monopoler, har en annen rolle enn de konkurranseutsatte kraftsalgselskapene.

– Vår rolle som monopolist er å drive nettet på en fornuftig måte. Så kommer kraftsalgsselskapene og andre med løsninger som skal hjelpe kundene med å få oversikt over og styre strømforbruket. Det er flere aktører i området som tilbyr dette. Dette er et marked som drives av at vi har innført en tariff som gjør det lønnsomt for kundene å flytte effektbruken sin, sier Henriksen.

Vil hindre overinvestering

Han understreker at målet med det hele er å unngå at det overinvesteres i strømnettet. Regningen for dette ville nemlig ha gått til strømkundene.

– Utviklingen går mot at mange kunder er opptatt av å få kontroll på strømforbruket sitt og at mange vil produsere strømmen selv. Om ti år er man kanskje ikke så opptatt av å bruke strømnettet lenger. Da er vi redd for å investere for mye i strømnettet, slik at kundene må betale for dette langt inn i fremtiden, uten at investeringene har vært til noen nytte, sier Henriksen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.