OFFSHORE

Fram-olje i 2003

Fram Vest har en platåproduksjon på i overkant av 60.000 fat per dag.

– Utbyggingsplanen for Fram Vest markerer et første skritt i en utvikling av Sogn-området. Vi har lagt vekt på å utvikle en utbyggingsløsning som sikrer god utnyttelse av ressursene i området og en optimal bruk av infrastrukturen i Troll-området, sier divisjonsdirektør Lars T. Bjerke i Norsk Hydro i en pressemelding.

Hydro har i tillegg til Fram Vest-planen lagt frem en utbyggingsplan for Vale-feltet i november i år. Feltutbyggingene Vale og Fram Vest er typiske for de viktigste utbyggingene Hydro står overfor på norsk sokkel i årene fremover.

– Både Vale og Fram Vest er mindre felt som ligger nær eksisterende plattformer og rørledninger. Det er viktig å utnytte disse forekomstene på en best mulig måte. Vi har vist at strenge krav til økonomisk robusthet lar seg forene med en god utnyttelse av ressursene, sier Bjerke.

Investeringene er på totalt 4,2 milliarder. kroner. Utvinnbare reserver fra Fram Vest er 100 millioner fat olje og 3,5 milliarder. Sm3 gass. Fram Vest vil bli bygget ut med to fire-brønns undervannsrammer. Brønnstrømmen vil bli fraktet til Troll C for prosessering.

Oljen vil bli fraktet videre til Mongstad. All gassen er planlagt reinjisert i en periode på seks år. Deretter vil den bli transportert til Kollsnes. Hydro arbeider videre med planer for utbygging av de øvrige forekomstene i det såkalte Sogn-området.

Les mer om: