Prisen på å få rent vann i krana kan øke kraftig de neste årene

Fram mot 2040 må det investeres 280 milliarder kroner i vann- og avløp i norske kommuner.

Prisen på å få rent vann i krana kan øke kraftig de neste årene
Huseiernes Landsforbund anslår at det vil koste 280 milliarder kroner å dekke opp nødvendig vedlikehold i landets vann- og avløpssystemer. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nødvendig vedlikehold på 280 milliarder kroner innen vann- og avløp i norske kommuner kan gi dramatisk økte regninger framover, spår Huseiernes Landsforbund.

Foreningen spår et opprør blant landets boligeiere som vil overgå bompengeopprøret som nettopp har utspilt seg over store deler av Norge. Fram mot 2040 må det investeres om lag 280 milliarder kroner i vann- og avløp i norske kommuner for å dekke opp etterslep i vedlikeholdet, skriver Aftenposten.

Selvkostregime

Les også

Beregninger Huseiernes Landsforbund har foretatt, viser at landets boligeiere står overfor økninger fra 130 opp til over 200 prosent over dagens gebyrer i flere fylker og kommuner. Beregningene baserer seg på data fra Norsk Vann og er inkludert moms.

– Vann, avløp og feiing er underlagt det som kalles selvkostregime. Det innebærer at landets boligeiere finansierer drift og investeringer gjennom de årlige gebyrene, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer til avisen.

Han sier at de enorme utgiftene som venter er uhåndterlige for vanlige husholdninger og sier det er nødvendig med bidrag over statsbudsjettene i årene framover.

Les også