Fra Peab til Statsbygg

Fra Peab til Statsbygg
TIL STATSBYGG: Tidligere Peab-direktør blir regiondirektør i Statsbygg. Bilde: Statsbygg

Tidligere administrerende direktør i Peab, Stein Eriksen, er utnevnt som ny regiondirektør i Statsbygg region øst.

Siviløkonom

Eriksen er 49 år gammel og siviløkonom fra BI.

Han tar over stillingen etter Einar Ofstad, som trapper ned og går over i en 60 prosentsstilling i eiendomsforvaltningen i Statsbygg.

Erfaren

Før Eriksen begynte i Peab, jobbet han i Selmer Skanska.

Han var også ansatt i Statsbygg region øst fra 1995 til 1997: Den gang som kontorsjef.

Les mer om: