PRODUKSJON

Fortsetter produksjon

BLINK: Daglig leder Erling Holm i TeamTec AS i Tvedestrand rettet kanonen mot Unitor - og traff blink!
BLINK: Daglig leder Erling Holm i TeamTec AS i Tvedestrand rettet kanonen mot Unitor - og traff blink! Bilde: Finn Halvorsen


Den daglige driften i Tvedestrand og Gjerstad blir i liten grad berørt av eierskiftet.

Både daglig leder Erling Holm og den øvrige ledelsen fortsetter i sine stillinger. Holm beholder også en aksjepost på 5% i selskapet

Det er TeamTec Holding AS og Four Seasons Private Equity AS som selger aksjene til Unitor. Salget omfatter også TeamTecs heleide datterselskap TeamTec Production AS.

Internasjonal bredde

TeamTec kan vise til en 20-årig historie i dette markedet med gode produkter og et godt salgsapparat.

- I dag er ikke dette lenger nok til å sikre fortsatt suksess. I et krevende internasjonalt marked blir prisen på produktene og leverandørenes evne til å følge opp sine produkter i driftsfasen stadig viktigere. Vi har innsett at det er svært vanskelig for et lite selskap som TeamTec å etablere et tilfredsstillende internasjonalt markedsapparat, sier Holm.

Gjennom Unitor vil TeamTec få tilgang til innkjøpskompetanse og et verdensomspennende nettverk med 65 egne kontorer og 156 agenter i 73 land som betjener ca. 1700 havner.

- Teknologisk utgjør TeamTec noe nytt i Unitor. Det er et mål å bygge videre på denne kompetansen slik at både TeamTec og Unitor styrker sin posisjon i markedet, sier Holm.

Les mer om: