DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fortsatt strid om driftskontrakt for veilys i Rogaland: Denne gangen i Kofa

Utlysing, tildeling, klage og avlysning. Deretter: Ny utlysing, med påfølgende avvisning, rettssak og tildeling. Og nå en klage til Kofa. Kort sagt en kronglete kontrakt.

Natt. Gatelys. Gate. Ensomt. Øde. Mørkredd. Skummelt. Fare for voldtekt. Alene i mørket.Foto: Svein Aage Nilsen / Scanpix
Natt. Gatelys. Gate. Ensomt. Øde. Mørkredd. Skummelt. Fare for voldtekt. Alene i mørket.Foto: Svein Aage Nilsen / Scanpix Illustrasjonsfoto: Svein Aage Nilsen/Scanpix
25. jan. 2022 - 14:27

Lyse Lux er en del av energikonsernet Lyse, som eies av en rekke kommuner i Rogaland, og har hatt ute en rammeavtale for drift av blant annet 78.800 veilys i ni kommuner.

Veier24 har skrevet om den flere ganger før. Den aktuelle rammeavtalen er mer eller mindre den samme avtalen som den som Veier24 skrev om i mars 2020. Da ble konkurransen avlyst etter en del om og men. Nettpartner ble tildelt kontrakten. Men Mesta klaget på feil i vektingen av prisenhetene og underkriteriene, og resultatet ble at Lyse avlyste hele konkurransen. Nettpartner klaget på det, men fikk ikke medhold.

I den nye utlysingen av kontrakten, kunngjort i desember 2020, ga firmaet Otera Traftec en pris som var svært lav, og firmaet ble avvist. Otera Traftec tok denne kontraktstildelingen til retten, men tapte saken i mars 2021. Nettpartner ble så tildelt kontrakten.

Tilbudene så for øvrig slik ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Otera Traftec (avvist) 36.106.320
Nettpartner 61.743.400
Oneco Infra 61.744.760
Lysfix 63.984.000
Mesta 74.354.600
Rogaland Elektro 87.910.560

Nå er det Lysfix som ligger i strid med Lyse Lux, og Lysfix sendte saken til Kofa (Klagemnda for offentlige anskaffelser) 8. september 2021. Og der er saken avvist som uhensiktsmessig for behandling i nemnda.

Det er mange momenter som Lysfix klager inn for Kofa. Vi skal ta dem i tur og orden.

Saklig klageinteresse?

Kofa finner det til å begynne med litt uklart om Lysfix har såkalt saklig klageinteresse. Ja, firmaet har deltatt i konkurransen, og har da i utgangspunktet slik interesse. Men Lysfix mener jo at Lyse har brutt regelverket ved ikke å avvise Nettpartner fra konkurransen. Her sier Kofa at klager må ha et reelt behov for avklaring av spørsmålet. Siden Lysfix uansett ble nummer tre i konkurransen, så har de ikke saklig interesse.

Lysfix mente også at det var et brudd på regelverket at Nettpartner har knyttet til seg en ny underleverandør for transport. Kofa sier at det ikke er nærmere underbygget i klagen hvorfor det er i strid med regelverket.

Lysfix mente at Lyse Lux hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å merke anskaffelsen med riktige CPV-koder. Nemnda finner også her at Lysfix klart ikke kan få medhold.

Konkurranse med forhandling?

Lyse Lux skulle ha brutt regelverket ved å gjennomføre konkurransen som
en åpen anbudskonkurranse, fremfor å bruke konkurranse med forhandling. Kofa sier at det følger av forskriften at oppdragsgiver «alltid» kan bruke åpen anbudskonkurranse. Klager får ikke medhold.

Og hvorfor skulle konkurransen gjennomføres med forhandlinger? Både i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget sto det at konkurransen skulle gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse.

Lysfix klager videre på utformingen av konkurransegrunnlaget. Det var uklart hva som skulle kalkuleres inn i de forskjellige prispostene i prisskjemaet, mente firmaet.

Kofa: «Klagers anførsel gir heller ingen holdepunkter for at tilbyderne har hatt en ulik forståelse av innholdet i tjenestene som skulle prises. Heller ikke tilbydernes priser tilsier at leverandørene har forstått oppdragets omfang eller hvordan tjenestene skulle prises ulikt. Fire av seks tilbydere priset seg tett, og den ene av de to andre tilbyderne ble avvist fordi tilbudet ble ansett som unormalt lavt. Det at tilbudsprisene lå et stykke under den
forventede maksimale verdien av rammeavtalen gir heller ikke grunnlag for å konstatere
at tilbyderne ikke har forstått hva som skulle leveres.»

Og til sist: Lysfix mente at Lyse Lux hadde brutt regelverket ved ikke å gi en tilstrekkelig
begrunnelse for tildelingen.

Her skriver Kofa: «I denne saken sendte innklagede ut en tildelingsmeddelelse som inneholdt en oversikt over alle tilbydernes totalpriser, og en angivelse av avstanden til laveste pris. Klager har ved dette fått informasjon om det valgte tilbudets relative fordel, og begrunnelsesplikten i forskriften § 25-1 er derfor overholdt.»

Kofas sekretariat finner at klagen «klart ikke kan føre frem», og den avvises som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

Kofas avgjørelse er datert 17. januar i år, og Lysfix kan klage på avvisningsvedtaket til klagenemndas leder.

Tre entreprenører har levert pristilbud for driftskontrakt i Møre og Romsdal.
Les også

Møre og Romsdal: Hårfin margin mellom to entreprenører

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.