Kvikkleireskredet i Gjerdrum

Fortsatt livsfarlig i skredområdet i Gjerdrum – å drenere vannet er første prioritet

Fire måneder etter skredet jobber NVE og spesialentreprenører intenst med sikringen. De har fire delprosjekter som sammen skal gjøre området trygt.

Her vises tydelig den tørre, men tynne og usikre, skorpen som dekker kvikkleiren. Først nå vannet er drenert blir den fast og sikker. (Foto: Eirik Helland Urke)
Deler azv fylkesvei 120 ble begravet. Nederst i dumpa går Tangeelva under veien gjennom en kulvert som var helt tettet etter skredet. Nå er kulverten åpnet, og vannet renner fritt. (Foto: Eirik Helland Urke)
Tangeelva er gjenopprettet - betydelige gravearbeider måtte til. Nå sørger elven på egen for å drenere skredmassene. Elva skal få grave seg opp til to meter ned. (Foto: Eirik Helland Urke)
Fortsatt er mange av de som bor på nordsiden av skredet evakuert. Området må sikres før de evakuerte kan få flytte tilbake. (Foto: Eirik Helland Urke)
Området er farligere enn det ser ut til. Tilsynelatende fast, nærmest som stein. Men det er en tynn skorpe, under er det nærmest flytende kvikkleire. (Foto: Eirik Helland Urke)
Gjerdrumutvalget legger fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Ask. Bildet er tatt under opprydningsarbeidet i april 2021.
Senest i påskeuken raste et hus, og fortsatt foregår det avskallinger. Området er langt fra trygt, og all ferdsel er forbudt. (Arkivfoto: Eirik Helland Urke)
På noen få områder er det drenert nok vann til at grunnen er trygg. Da bruker NVE tradisjonelle borergigger for å finne ut hvordan forholdeene er under overflaten. (Foto: Eirik Helland Urke)
Ti mennesker mistet livet i leirskredet i Gjerdrum natt til 30. desember 2020. Bildet er tatt i april 2021 under opprydningsarbeidet .
Fire måneder etter katastrofen er det fortsatt så farlig at ryddingen ikke har kommet langt. (Foto: Eirik Helland Urke)
– –Ikke spør, var Toril Hofshagens svar på sprøsmålet om hvor lange arbeidsdagene har vært etter katastrofen. Men spesielt de første dagene var lange. (Foto: Eirik Helland Urke)
Sikkerhetsfaktoren er avgjørende for om eiendom kan bebygges og hvilke sikringstiltak tiltakshaveren pålegges. Hvis metoden ikke kan brukes står enorme verdier på spill. Dette viser også hvor stor makt geoteknikerne har, skriver artikkelforfatteren.
Opprydningen gjøres av spesialister, med riktig utstyr. Legg merke til beltene på gravemaskinen, de er svært brede for å fordele vekten. (Foto: Eirik Helland Urke)
Eirik Traae er sikringsteknisk fgansvarlig i NVE og har nærmest bodd i skredområdet siden nyttår. Nå forbereder han permanent sikring av området. (Foto: Eirik Helland Urke)
Når området igjen er sikret vil det formodentlig igjen bli lett kupert med åser og raviner og gress. (Foto: Eirik Helland Urke)
Østre kredkant er den lengste, og bratteste med stadige avskallinger. En avskalling i februar førte til at de to varebilene raste ned i skredgropa. (Foto: Eirik Helland Urke)
Denn boreriggen, montert på en gravemaskin, er unik, også i verdenssammenheng. Utivklet og utlånt av Statens Vegvesen til kartlegging av områdene rundt skredet. (Foto: Eirik Helland Urke)
Små gravemaskiner med brede belter på midlertidige veier er det eneste av maskiner som kan komme inn i området. (Foto: Eirik Helland Urke)
Kraftig fiberduk og jordarmeringsnett er brukt for å få de midlertidige viene til å flyte på kvikkleiren. Bilder viser litt av dette på utsiden av en av veiene. (Foto: Eirik Helland Urke)
Tørre tall om omfanget gir ikke et riktig bilde - å se omfanget av skadene er rett og seltt skremmende. (Foto: Eirik Helland Urke)
Kartet viser området som er rammet av skredet, fra Ask i Nord og nærmere tre kilometer sør- og østover. (Illustrasjon: Openstreetmaps.org)

Fire måneder etter skredet jobber NVE og spesialentreprenører intenst med sikringen. De har fire delprosjekter som sammen skal gjøre området trygt.

Skremmende. Svært skremmende. Det er hovedinntrykket etter å ha tilbragt mange timer i skredområdet i Gjerdrum. Fullstendig knuste hus, biler som er flattrykte og et par små forhjul som stikker opp av leiren – resten av traktoren en begravet. 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå