IT

Fortsatt ikke klart når mobilvarsling kan supplere flyalarmen

Har ennå ikke valgt teknologi.

Det jobbes med å innføre mobilbasert varslingssystem, som innebærer at en melding vil kunne kringkastes til alle mobiltelefoner som befinner seg i et utvalgt område. Men fortsatt gjenstår en del før en løsing kan være klar.
Det jobbes med å innføre mobilbasert varslingssystem, som innebærer at en melding vil kunne kringkastes til alle mobiltelefoner som befinner seg i et utvalgt område. Men fortsatt gjenstår en del før en løsing kan være klar. Illustrasjon: Kjersti Magnussen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
14. jan. 2022 - 10:00

Dagens varslingssystem ble bygget ut under den kalde krigen, og er fremdeles den viktigste løsningen for at myndighetene skal kunne varsle befolkningen.

Det vil den også fortsette å være, men myndighetene jobber med en løsning for å kunne supplere med en langt mer moderne teknologi – mobilvarsling.

Dagens system med tyfoner dekker ikke hele landets befolkning, og personer som har hørselshemning hører ikke nødvendigvis flyalarmen når den uler. De har per i dag ingen alternativer.

Mobilbasert varsling innebærer at en melding vil kunne kringkastes til alle mobiltelefoner som befinner seg i et utvalgt område.

Men det er fortsatt mye som gjenstår før en eventuell mobilbasert løsning kan være på plass. Blant annet må de velge hva slags teknologi de vil ta i bruk.

Les også

Snart får alle nordmenn varsling om kriser og ulykker på mobilen

– Vil ta noe tid

På spørsmål om fremgangen i prosjektet, svarer kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at det fortsatt pågår nødvendige utredninger og avklaringer rundt et eventuelt alternativt mobilbasert varslingssystem som supplement til dagens tyfonvarslingssystem.

Han påpeker at en eventuell innføring av et slikt system har en kostnadsside som må vurderes i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

– Når en eventuell beslutning foreligger, vil det ta noe tid før et slikt system er operativt. Når det eventuelt kan tas i bruk, avhenger også av hvilken løsning som blir valgt, opplyser han til Teknisk Ukeblad.

Hvilken teknologi som kan benyttes, som SMS eller Cell Broadcast, er blant det som skal vurderes.

I 2020 ga JD et oppdrag om å videre utrede mobilbasert befolkningsvarsling til DSB. På bakgrunn av dette oppdraget leverte DSB senere samme år en rapport. I rapporten ble blant annet ulike tekniske løsninger for mobilbasert befolkningsvarsling vurdert. Særlig lokasjonsbasert SMS, Cell Broadcast, eventuelt en hybrid av disse, ble trukket frem som aktuelle.

Dagens løsning ikke god nok

– Et nytt system for befolkningsvarsling, som bæres av mobilnettene, vil ha som mål å nå ut med informasjon til befolkningen raskt, enten nasjonalt eller avgrensede geografiske områder, ved farer eller store katastrofer som truer eller som er overhengende. Formålet med et slikt varsel er å redusere de negative konsekvensene for liv og helse og andre verdier av hendelsen, har Bondevik tidligere uttalt.

Selv om dagens løsning, som består av nærmere 1250 tyfoner rundt om i landet, når ut til mange, mener myndighetene dagens løsning ikke er god nok.

– Sivilforsvarets signalanlegg dekker ikke landets befolkning og gir ikke anledning til å sende presise beskjeder. Mobil befolkningsvarsling vil være en moderne og presis løsning som kan bidra til å berge liv og helse og begrense tap av verdier.

En slik løsning skal over tid vil bidra til å øke befolkningens sikkerhet, trygghet og tillit til ansvarlig myndighetsorgan, og vil kunne bidra til en samordnet og konsistent varsling/informasjonsflyt til landets innbyggere når krisen rammer.

Mobilvarsling vil også kunne brukes til flere typer hendelser, og vil ha fordelen med at mottakerne får vite hva som skjer umiddelbart, uten at de selv må oppsøke informasjon etter å ha fått et varsel.

Mobil befolkningsvarsel har vært i bruk i andre land i en rekke år. Da TU skrev om temaet i 2018, ble Nederland trukket frem som et land å se til. De hadde alt på det tidspunktet brukt teknologien i flere år. Mobilvarsling har dessuten vært i bruk også i Norge, men i mindre skala, for å kunne varsle de som befinner seg i Geiranger, dersom fjellet Åkneset raser og danner en flodbølge.

Flyalarm-app er lagt ned

Mobilbasert varsling vil også ha fordelen med at det når ut til personer med hørselshemning. Ifølge Helsedirektoratet er 14,5 prosent av landets befolkning betydelig hørselshemmet.

I 2020 ble en app fra selskapet Flexilarm for første gang testet ut, som varslet hørselshemmede og andre som ikke kunne høre sirenene, når flyalarmen gikk. Denne appen er nå lagt ned, etter at tjenesten ble avsluttet ved årsskiftet på grunn av liten bruk. Dermed er det ingen alternative varsler for de som ikke kan høre alarmen ule.

Appen var i utgangspunktet laget for brannvarsling, men det ble hentet inn tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å få distribuere flyalarmvarselet gjennom appen.

Den ga et vibrasjonsvarsel, sammen med et tekstvarsel på låst skjerm som sier «Sivilforsvaret tester sine tyfoner i dag kl. 12. Varselet betyr: Viktig melding – søk informasjon. Dette er en øvelse.»

Tegning av et lite kjernekraftanlegg.
Les også

Kjernekraft betyr også arbeidsplasser

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.