BYGG

Forsvarssjefen: – Vi kan ikke sikre alt samtidig

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier Heimevernet ikke kan løse alle sine oppgaver og sikre alle politiets objekter samtidig, og at man må prioritere.

Fra venstre: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef i  Heimevernet Eirik Johan Kristoffersen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.
Fra venstre: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef i Heimevernet Eirik Johan Kristoffersen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det kom fram under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mandag der Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter er tema.

En viktig del av kritikken fra Riksrevisjonen går på at Heimevernet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å sikre og beskytte alle sivile og militære nøkkelobjekter og samtidig bistå politiet med å sikre deres objekter. Politiet har hovedansvaret for å sikre og beskytte sivile objekter i fred, krise og krig, men kan gjennom bistandsinstruksen anmode Forsvaret om hjelp til sikring.

Bruun-Hansen understreket at Forsvaret aldri kan sikre alle objekter samtidig, og det må gjøres en prioritering ut fra en samlet vurdering av øyeblikksbildet.

Det samme understreket Sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, som også deltok i høringen.

– Vi er ikke dimensjonert for også å besette alle politiobjektene, fastslo Kristoffersen.

Han påpekte at det kan være vanskelig å se for seg et scenario der alle nøkkelobjekt måtte beskyttes samtidig.

Han uttalte også at han mener Heimevernet i dag er godt nok dimensjonert for de oppgavene de er pålagt, og at de i dag har langt flere beredskapsklare områder enn i 2014.

Under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Fra venstre: Direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, ass. direktør Annette Tjaberg og fung. stabssjef kontrollavd. Jørn Andreas Arnesen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Har oversikt nå

Forsvarssjefen ble utfordret på Riksrevisjonens kritikk om at Forsvaret tre år etter fristen ikke engang var ferdig med å kartlegge de skjermingsverdige objektene.

Han sier det er riktig at Forsvaret høsten 2017, da Riksrevisjonen gjorde sin undersøkelse, ikke hadde status på enkelte bygg, men at Forsvaret i dag har oversikten.

Les også

– Vi tok det til etterretning umiddelbart og har jobbet for å ha tilstrekkelig oversikt, sa Bruun-Hansen.

Forsvarssjefen opplyste at nær halvparten – 47 prosent – av det Forsvaret har definert som sikringsverdige objekter, ligger innenfor en sikret militærleir. 18 prosent av objektene er definert som ikke tilfredsstillende sikret.

– Ikke uklar

Bruun-Hansen sier han heller ikke kjenner seg igjen i Riksrevisjonens kritikk av at politiet og Forsvaret har uklar forståelse av sikkerhetsinstruksen.

– Riksrevisjonens rapport sier at objektsikringsinstruksen fremstår som uklar, og at den kan føre til misforståelser mellom Forsvaret og politiet. Jeg har ingen tilbakemeldinger om at instruksen oppfattes som uklar i Forsvaret eller i dialogen mellom Forsvaret og politiet, sa Bruun-Hansen.

Han la til at Forsvaret likevel etterkommer anbefalingen fra Riksrevisjonen og vil delta i en arbeidsgruppe som skal se på forståelsen av instruksen i politiet og Forsvaret.

– Forvirrende

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette var en interessant runde på en forvirrende måte. Det dere framfører, er stikk i strid med Riksrevisjonens rapport. I tillegg kommer HV-sjefen med en helt annen fremstilling enn daværende HV-sjef i forrige høring, oppsummerte SVs Torgeir Knag Fylkesnes halvveis i runden med Bruun-Hanssen og Kristoffersen.

Forsvarssjefen svarte at uenigheten i forrige høring handlet om at han ikke er enig i at Forsvaret ikke er i stand til å beskytte objekter det ikke finnes klare planer for, og videre at HV ikke har tilstrekkelige ressurser til å løse alle oppgaver samtidig.

– Det må vurderes ut fra den aktuelle situasjonen og trusselen, ut fra en militær vurdering som gjøres av det operative hovedkvarteret, sa han.

På oppfølgingsspørsmål vedgikk Bruun-Hanssen at målet er en sikring som også oppfyller lovens krav.

– Det er derfor vi setter så mye ressurser inn på det, sa han.

 

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.