BYGG

Forsvarsbygg krever IT-modeller

UTFORDRER: Olaf Dobloug i Forsvarsbygg utfordrer arkitektbedriftene på å gå sammen om en felles BIM-strategi.
UTFORDRER: Olaf Dobloug i Forsvarsbygg utfordrer arkitektbedriftene på å gå sammen om en felles BIM-strategi. Bilde: Mona Strande

Dette er BIM

  • BIM (Building Information Modeling) er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.
  • BIM benytter den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av buildingSMART International (tidligere IAI). buildingSMART standardene er ISO-standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet som en ISO-standard.
  • En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.

Gode erfaringer fra pilotprosjekter gjør at Forsvarsbygg vil sette BIM-bruken mer i system.

– I løpet av 2010 vil vi stille krav til at BIM brukes på vesentlige deler av vesentlige prosjekter, sier direktør for Forsvarsbygg Utvikling, Olaf Dobloug.

Gradvis overgang

Pilotprosjektene det er snakk om, er et boligprosjekt i Rena som pågår nå - og erstatningen av bygget for Sjef Kysteskadren ved Haakonsvern, som skal stå ferdig i 2011.

Videre vil Forsvarsbygg gradvis gå for krav til BIM-bruk i stadig flere prosjekter.

– Prinsipielt er vi for varierte rådgiverteam, ikke bare samme selskap, derfor håper vi alle blir med på dette. På sikt er det ikke noe valg om man vil bruke BIM eller ikke, sier Dobloug.

Store forskjeller

Han ramser opp flere fordeler med BIM: Det gir mindre feil, raskere fremdrift, bedre oversikt, gode levetidsanalyser og blir billigere på sikt.

– Merker dere noen forskjell på rådgivere og entreprenører i bruk av BIM?

– Vi merker stor forskjell, men forskjellen er størst internt blant entreprenørene. Generelt er rådgiverne tidligere ute enn entreprenørene, men nå kommer jo også entreprenørene inn i prosjektene senere, sier Dobloug.

Utfordrer arkitektene

Utviklingsdirektøren skryter av Rådgivende ingeniørers forening (RIF), hvor de seks største rådgivningsselskapene har gått sammen om en ekspertgruppe hvor BIM-ansvarlig i hver av bedriftene er med for å finne de beste BIM-løsningene.

Han oppfordrer Arkitektbedriftene til å gjøre det samme:

– De rådgivende ingeniørene har vært veldig opptatt av å samordne seg rundt dette. Det bør arkitektene også gjøre, sier Dobloug.