ENERGI

Første på ti årDet er Agder Energis første nye kraftverk på ti år.

Kraftverket bygges i nedre del av Skjerkavassdraget. Installert effekt blir 9,4 MW og årlig middelproduksjon omlag 38 GWh.

Investeringene blir på rundt 65 millioner kroner.

Kristiansand Energiverk ervervet fallrettighetene på 60-tallet, men utbyggingsplanene ble først konkretisert i 2002. Konsesjonen ble gitt 15. oktober i fjor og kraftverket settes i drift våren 2006.

Les mer om: