Første kraftleveranse til nettet

Første kraftleveranse til nettet
I GANG: Sheringham Shoal havmøllepark ligger utenfor østkysten av England. Nå er den første turbinen satt i drift. Bilde: Jochem D Wijnands

Den første turbinen er installert og satt i drift ved havvindparken Sheringham Shoal, og den 2. august startet produksjonen, skriver Statoil i en artikkel på sine nettsider.

Sheringham Shoal i støpeskjeen

– Viktig milepæl

Utsatt: ¿Vi har vært nødt til å utsette en del prosjekter, sier Einar Strømsvåg, direktør for Foredling i StatoilHydro.
Einar Strømsvåg, daglig leder for Scira. Mona Sprenger
– Dette signaliserer oppstart av driften og er en viktig milepæl for Scira Offshore Energy, eier og operatør av vindparken som er under bygging utenfor kysten av Norfolk i England, sier Einar Strømsvåg, daglig leder for Scira.

Oppstart skjer tre år etter at prosjektet ble godkjent, og to år etter at byggearbeidet startet. Vindparken skal produsere kraft i minst 25 år, og vil bli drevet fra Sciras base i Wells-next-the-Sea.

500 i arbeid

Selv om driften har startet, fortsetter bygge- og installasjonsaktivitetene. Ca. 12 fundamenter skal installeres, og flere kilometer med kabler skal legges og graves ned på havbunnen.

Til sammen 86 vindturbiner skal installeres og settes i drift før det Statoil-styrte prosjektet overleveres som en fullført vindpark til Scira innen sommeren 2012.

– På travle dager er det for tiden hele 30 fartøyer ute med omkring 500 personer i arbeid. Arbeidet krever detaljert planlegging og samordning, men framdriften er også avhengig av gode værforhold, sier Statoils prosjektleder Elly Bjerknes.

Hun får sving på turbinene

Arbeidsplasser

Når Sheringham Shoal vindpark er fullført og i full drift vil det være omkring 50 heltidsansatte ved Sciras nye driftsbase, som skal bygges i Egmere omkring fem kilometer utenfor Wells.

– Siemens har allerede rekruttert de 24 vedlikeholdsteknikerne som skal arbeide ved vindparken, og alle er fra Norfolk, sier Strømsvåg.

– I tillegg vil selskapet indirekte sysselsette omkring 25 personer fra lokalsamfunnet innen logistikk og støttefunksjoner knyttet til drift. Dette får betydelige positive lokale ringvirkninger.

Statoil selger vindparkene

– Godt rustet

Sheringham Shoal eies av Statoil (50 %) og Statkraft (50 %) gjennom samarbeidsselskapet Scira Offshore Energy Limited. Statoil har ansvar for prosjektutviklings- og byggefasen, mens Scira blir ansvarlig for drift og vedlikehold av vindparken.

– Havvindkraft er ett av Statoils vekstområder, og vi vurderer Storbritannia som ett av de mest lovende markedene. Målet vårt er å bruke vår nøkkelkompetanse fra olje- og gassvirksomhet til havs for å sikre verdiskapning. Første kraftleveranse til nettet fra Sheringham Shoal er en viktig milepæl for Statoil som havvindutvikler, sier Ståle Tungesvik, leder for fornybar energi i Statoil. Han fortsetter:

– Dette utgjør også oppstart av Statoils elektrisitetshandelsenhet ved London-kontoret, som er ansvarlig for omsetning av kraft fra Sheringham Shoal i det britiske elektrisitetsmarkedet. Vi er nå godt rustet for vekst innen havvindkraft i Storbritannia.

Offshore vind: – Kostnadene må ned

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.