Første elsertifikat utdelt

Første elsertifikat utdelt
FØRSTE SERTIFIKAT UTDELT: Ørjan Seljelid som representerer Kvassteinåga Kraftverk har fått utdelt Norges første elsertifikat. På hans høyre side står statssekretær i OED Eli Blakstad og på hans venstre side Statnett-sjef Auke Lont. Bilde: Statnett

– Dette markerer starten for norske sertifikatberettigede kraftverks inntreden i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet. Dette er også et viktig veiskille. Innføringen av elsertifikatmarkedet forventes å gjøre vindkraftanlegg kommersielt attraktive og småkraftutbygginger mer lønnsomme, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont i en pressemelding.

Kvassteinåga Kraftverk fra Vefsn i Nordland har en installert effekt 4,33 MW og en normal årsproduksjon 15 GWh, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk til ca. 750 husstander.

Les også: Forbereder seg på sertifikatbråk

Strømkundene betaler

Ørjan Seljelid som representerer Kvassteinåga Kraftverk får utdelt Norges første elsertifikat.
FIKK SERTIFIKAT: Ørjan Seljelid, som representerer Kvassteinåga Kraftverk, har fått utdelt Norges første elsertifikat. Statnett
Elsertifikater er en felles svensk-norsk teknologinøytral, markedsbasert støtteordning som skal vare fram til 2035. Støtteordning har som mål å gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.

Kraftverkene som kommer inn under ordningen, blir tildelt elsertifikater etter hvor mye strøm de produserer, mens kraftleverandører og strømbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater for en angitt andel av strømmen som selges eller brukes.

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet har som mål å utløse 26,4 TWh fornybar energiproduksjon i Norge og Sverige.

Les også:

Treg saksbehandling av vindkraft: Kan flytte utbygging til Sverige

Statnett ansvarlig

Elsertifikater utstedes basert på innsendte produksjonsdata som Statnett som avregningsansvarlig mot-tar fra nettselskapene, etter at kraftverket har blitt godkjent av NVE som elsertifikatberettiget. Statnett har ansvar for elsertifikatregisteret.

Vaage Kraftverk (Suldal kommune, Rogaland) og Myrbekk Vannkraftverk(Suldal kommune, Rogaland) mottok også elsertifikater i dag.

Les også: – NVE må ikke nedprioritere vindkraften

Les mer om: