Klimautslipp fra skip

Fornyer 34 skip: Kutter 3 prosent av Norges CO2-forpliktelser

Kystnær sjøtransport har flere hundre gamle og forurensende skip. Nå er 34 skip i ferd med å bygges om eller skiftes ut. Det alene håndterer 3 prosent av Norges forpliktelser hva gjelder kutt av klimagassutslipp.

Rederiet Hagland skal bygge om selvlosseren Hagland Captain til hybrid framdrift. Gravemaskinen blir helelektrisk.
Rederiet Hagland skal bygge om selvlosseren Hagland Captain til hybrid framdrift. Gravemaskinen blir helelektrisk. (Hagland Shipping)

Kystnær sjøtransport har flere hundre gamle og forurensende skip. Nå er 34 skip i ferd med å bygges om eller skiftes ut. Det alene håndterer 3 prosent av Norges forpliktelser hva gjelder kutt av klimagassutslipp.

Kystrederiene etterlyser bedre finansieringsordninger og koordinering av statlige støtteordninger for å få fart på fornying og oppgradering til mer miljøvennlige skip.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå