Fornyer 34 skip: Kutter 3 prosent av Norges CO2-forpliktelser

Kystnær sjøtransport har flere hundre gamle og forurensende skip. Nå er 34 skip i ferd med å bygges om eller skiftes ut. Det alene håndterer 3 prosent av Norges forpliktelser hva gjelder kutt av klimagassutslipp.

Fornyer 34 skip: Kutter 3 prosent av Norges CO2-forpliktelser
Rederiet Hagland skal bygge om selvlosseren Hagland Captain til hybrid framdrift. Gravemaskinen blir helelektrisk. Hagland Shipping

Kystrederiene etterlyser bedre finansieringsordninger og koordinering av statlige støtteordninger for å få fart på fornying og oppgradering til mer miljøvennlige skip.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.