Fornybar kraft er et begrenset gode. Er det da riktig å bruke den til å elektrifisere sokkelen?

Energikrisen blåser liv i kraft fra land-debatten.

Fornybar kraft er et begrenset gode. Er det da riktig å bruke den til å elektrifisere sokkelen?
De neste årene vil det komme en rekke nye elektrifiseringsprosjekter innen olje og gass. Men energikrisen viser hvor sårbart energimarkedet er, og at fornybar kraft er et begrenset gode. Illustrasjon: Kjersti Magnussen

Elektrifisering av sokkelen har vært omdiskutert i en årrekke, men den pågående energikrisen gjør temaet enda mer betent. Kritikerne hevder det er ren symbolpolitikk. Forkjemperne mener det er nødvendig for å nå klimamålene. Dilemmaene står uansett i kø i konkurransen om grønn energi.