OLJE OG GASS

– Formelle miljøkrav må inn tidligere i konsesjonsprosessen

Heikki Holmås (SV) støtter Zeros forslag.

Når Statoil ett år før PUD-en kommer til Stortinget til behandling, sier vi er for seint ute til å pålegge elektrifisering, viser det at enten må oljeselskapene nektes å inngå kontrakter som baserer seg på forutsetning om godkjennelse uten merknader i Stortinget, eller så må Stortinget trekkes reelt inn i diskusjon om konsept tidligere, sier SVs Heikki Holmås.
Når Statoil ett år før PUD-en kommer til Stortinget til behandling, sier vi er for seint ute til å pålegge elektrifisering, viser det at enten må oljeselskapene nektes å inngå kontrakter som baserer seg på forutsetning om godkjennelse uten merknader i Stortinget, eller så må Stortinget trekkes reelt inn i diskusjon om konsept tidligere, sier SVs Heikki Holmås. Bilde: Ole Magnus Grønli
Øyvind LieØyvind LieJournalist
20. mai 2014 - 13:12

Som Teknisk Ukeblad skrev fredag, ønsker Zero-leder Marius Holm en mer standardisert, institusjonalisert måte å gi signaler om miljøkrav til oljeselskapene, enda tidligere i prosessen enn i dag.

Holm får støtte av SVs Heikki Holmås, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Jeg mener hele Utsira-saken og viser behovet for en sterkere involvering av Stortinget i oljepolitikken, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Opposisjonen: Hele Utsira må ha kraft fra land

– Problematisk

Han påpeker at Stortinget ikke har innflytelse på tildelinger av letelisenser.

– Dette er problematisk fordi det betyr at graden av oljeavhengighet ikke er underlagt demokratisk behandling. Dette gjør at Stortinget ikke har innflytelse på hvor stort Norges samlede CO2-fotavtrykk fra oljen skal være. Heller ikke på hvor stor oljesektorens andel av norsk økonomi skal være, sier SV-politikeren.

Han viser til at lavere tildeling av letelisenser vil gjøre omstillingen til lavere oljeaktivitet lettere.

– Jeg mener derfor Stortinget må få til behandling hvilke blokker som legges ut for lete- og utvinning. Dessuten kommer PUD-behandlingen (plan for utbygging og drift) i Stortinget for seint.

– Når Statoil ett år før PUD-en kommer til Stortinget til behandling sier vi er for seint ute til å pålegge elektrifisering, så viser det at enten må oljeselskapene nektes å inngå kontrakter som baserer seg på forutsetning om godkjennelse uten merknader i Stortinget eller så må Stortinget trekkes reelt inn i diskusjon om konsept tidligere, sier Holmås.

Les også: – Kan ikke se at regjeringen har grunnlag for å akseptere Utsira-kravet

– Låser Stortinget

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til Teknisk Ukeblad at han synes forslaget virker spennende.

– Vi trenger en debatt om systemet vi har i dag følger opp den gode forvaltningsmessige skikken vi har hatt på norsk sokkel. Jeg er opptatt av at man kan komme inn på et tidlig tidspunkt.

–Det er meget spesielt at et konseptvalg ett år før Stortinget har befatning med saken skal låse Stortinget fra å kunne gjøre noe. Det er ingen andre som kan trumfe gjennom prosjekter på denne måten. Det tror jeg de fleste stiller spørsmål ved, sier Ropstad.

Les også: – Hvordan ville en oljeplattform på strøm, designet av Elon Musk se ut?

– Trenger beslutningsgrunnlag

Nestleder Nikolai Astrup (H) i Stortingets energi- og miljøkomité er ikke enig med Zero i at regelverket må endres.

– Det er en god regel å ha et beslutningsgrunnlag å treffe beslutninger på. Det Holm foreslår, vil føre til at Stortinget på generell basis fatter beslutninger uten å vite hva konsekvensene vil være. Det vil innføre en helt ny forvaltningspraksis i Norge, sier Astrup.

Han viser til at alle oljeselskapene er pålagt å utrede kraft fra land ved utvikling av nye felt etter dagens petroleumslovgivning.

– Det er en god løsning, som avdekker om det er økonomisk fornuftig, gitt de overordnede rammevilkår Stortinget har pålagt sektoren, å benytte kraft fra land eller gassturbiner på sokkelen. BP valgte for eksempel å elektrifisere Valhall, uten pålegg fra Stortinget, fordi selskapet mente dette var den beste løsningen for Valhall, påpeker Astrup.

Han mener Stortinget ville hatt bedre forutsetninger for å fatte en beslutning om elektrifisering av Utsirahøyden når planen for utbygging og drift av Sverdrup fase 1 kommer til Stortinget i 2015.

– Det ville ikke forsinket fase 2 av Sverdrup-prosjektet dersom Stortinget forutsatte områdeelektrifisering i forbindelse med utbygging av fase 2. Jeg mener derfor Holms kritikk i dette tilfellet ikke treffer, sier Astrup.

LEDER: Dette må svi, Tord Lien!

– Stabile rammer

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om energiminister Tord Lien (Frp) er enig med Zero i at det trengs en mer standardisert, institusjonalisert måte å gi signaler om miljøkrav til oljeselskapenesynes på, gir Olje- og energidepartementets (OED) presseavdeling dette skriftlige svaret:

«Vi har hele tiden vært opptatt av at beslutningsgrunnlaget blir best mulig. Det er få saker hvor det har vært så mye informasjon tilgjengelig ett år før saken om Sverdrup-utbyggingen skal legges fram for Stortinget.

Stabile rammer for petroleumspolitikken har hatt bred støtte i Stortinget i flere tiår.  Det har sikret landet inntekter og velferd gjennom over 40 år.

Jeg mener det bør være en målsetting at rammevilkårene på norsk sokkel oppfattes som attraktive og forutsigbare, sier olje- og energiminister Tord Lien.»

Dette er imidlertid også det samme genrelle svaret som Teknisk Ukeblad fikk oversendt fra OED som svar på en annen sak i går.

OED ønsker ikke å svare verken bekreftende eller benektende på hvorvidt kommentaren innebærer at energiministeren er uenig i Zeros forslag.

Les også:

Onsdag sa Statoil dette om Utsira-scenarioet som ble virkelig i dag

Klima- og miljødepartementet har ikke sett Utsira-tallene  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.