Forfallet er blitt verre

Forfallet er blitt verre
FORTSATT FORFALL: Terje Moe Gustavsen erkjenner at situasjonen ikke er blitt bedre. Bilde: Joachim Seehusen

I fjor brukte Statens vegvesen 33.5 milliarder kroner på å bygge og vedlikeholde veier, og på øvrige ansvarsområder som kontroller og førerkort. Det er 6.7 prosent mer enn i 2009. Siden 2003 har veidirektøren fått 10 milliarder mer å rutte med. Likevel fortsetter forfallet.

Da Terje Moe Gustavsen begynte som veidirektør i 2008 var det slutt på å snakke om "etterslep i vedlikeholdet", en spade skulle kalles en spade og plutselig var det offisielt at vi har et veinett i forfall.

Les også: – Staten bør overta veivedlikehold

Verre

Nå har Terje Moe Gustavsen lagt frem en årsrapport for 2010, og han erkjenner at situasjonen ikke er blitt bedre.

– Samlet sett er situasjonen blitt verre i den tiden jeg har vært her. Gjennom de tre siste årene har vi klart å unngå ytterligere forfall på dekkene, og i vår vil vi unngå ytterligere forfall på riksveiene.

I februar skrev Nationen at bare i Region vest er det behov for nesten fire milliarder kroner til å rehabilitere tunneler, og i Region øst er behovet rundt en milliard. Statens vegvesen har ikke villet bekrefte tallene, men en rapport vil bli lagt frem i mai.

– Vi holder på å kartlegge forfall på bruer og tunneler, men vi kan ikke gi noen tall nå, sier Moe Gustavsen.

Les også: Tunneler må pusses opp for milliarder

OPS i verktøykassen

Vegdirektøren er langt mer åpen for offentlig privat samarbeid, gjerne kalt OPS, enn den sittende regjering. Med slike kontrakter skal private bedrifter finansiere veibyggingen og står ansvarlig for drift og vedlikehold i 25 år før veien overlates til Vegvesenet i like god stand som da den var ny.

– Det er jo åpenbart at der det er benyttet OPS så blir vedlikeholdet gjort etter boka, hvis ikke kommer vi og tar dem. Jeg skulle gjerne hatt OPS i verktøykassen, sier Moe Gustavsen.

Les også: – Vi må få fullfinansierte veiprosjekter

Bompenger

Ledelsen i Vegvesenet er også langt mer begeistret for bompenger enn bilister flest.

– For oss fungerer det som prosjektfinansiering. Det blir enklere for oss fordi da kan vi selv velge når vi vil ta ut penger. I de veiprosjektene der vi ikke har bompenger skulle jeg gjerne ønske meg en form for prosjektfinansiering.

Vil ha utslippsgradert bomavgift

Les mer:

– Veiplanlegging tar for lang tid

Forlanger bedre stamveier

– Handlingsregelen ble laget i panikk

Økt forfall under de rødgrønne