Oppgraderingsbehovet i norske tunneler beløper seg sannsynligvis til nesten 7 milliarder kroner. (Bilde: Colourbox)

Tunneler må pusses opp for milliarder

Bare i Region vest (de tre vestlandsfylkene) beløper rehabiliteringsbehovet seg til nesten 4 milliarder kroner, og i Region øst er behovet rundt 1 milliard, skriver Nationen.

Vegdirektoratet og de andre regionene vil ikke oppgi sine tall til avisen.

Kartlegging

Med mer enn 500 tunneler har de tre vestlandsfylkene desidert flest tunneler her i landet. Legger vi veksten i etterslepet her til grunn, har oppgraderingsbehovet på landsbasis steget til 6,9 milliarder kroner.

Statssekretær Lars-Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet innrømmer at den foreløpige oversikten ikke er så god som han ønsker.

– Vi har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid, der det også utvikles en ny beregningsmodell, sier han.

Nye krav

Det meste av oppgraderingsbehovet skyldes generelt forfall samt nye EU-krav som skal være innfridd innen 2019.

– Svært mange av de norske tunnelene ble bygd på 80- og 90-tallet. Kravene til standard var mye enklere da, sier prosjektleder Ruth Haug ved Statens vegvesens tunnelskole.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.