PROSJEKTER

Foreslår ny løsning for E6 nord for Ulsberg i Trøndelag - kan øke fra 80 til 110 km/t

Nye Veier og Statens vegvesen  foreslår nå flere endringer på fem kilometer ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg i Rennebu kommune.

Kartet viser opprinnelig og ny plan for E6-utbyggingen på Ulsberg
Kartet viser opprinnelig og ny plan for E6-utbyggingen på Ulsberg Foto: Nye Veier
22. juni 2020 - 08:32

Den nye veien og krysset er en bedre løsning for trafikantene, og gir mer igjen for samfunnet. Et kryss mellom riksvei 3 og E6 bygges for utvikling av de to viktige transportårene fra Oslo til Trondheim.

Valsøyfjorden 20220903. Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trø ...
Les også

Avdekket for dårlig håndtering av skredrisiko. Vegvesenet og Nye Veier skal under lupen

Kortere reisetid - og mindre stigninger

– Løsningen gjør at det bygges fem kilometer med ny E6 og nytt kryss mellom E6 og riksvei 3. Plassering og utforming av krysset tar høyde for sannsynlig utvikling av både riksvei 3 og E6. Krysset bygges som et toplanskryss og gir vesentlig bedre trafikksikkerhet. Reisetiden kortes betydelig ned når hastigheten økes nord for krysset og høyere hastighet sørover til dagens E6. Den nye traséen gir bedre stigningsforhold, lavere forbruk av drivstoff og utslipp av klimagasser, forklarer Arild Mathisen prosjektsjef i Nye Veier.

Før anleggsarbeidet kan starte må reguleringsplan utarbeides og vedtas i Rennebu kommune. Utvidelsen av Nye Veiers strekning Ulsberg-Melhus skal vedtas av Stortinget.

Les også

Hvem vil bygge 2,1 km ny fylkesvei til 120 mill?

Fra 80 km/t til 110 km/t over flere kilometer

 
 

Ny løsning innebærer flere endringer sammenliknet med tidligere forslag fra Nye Veier og Statens vegvesen. Nord for Ulsberg blir E6 lagt øst for Dovrebanen, øst for dagens E6 og øst for den opprinnelige traseen fra Nye Veier. Tunnelen gjennom Tosetberget nord for Ulsberg foreslås erstattet med en firefelts vei med midtdeler sørover til det nye Ulsbergkrysset. Her kan hastigheten økes fra planlagt 80 km/t til 110 km/t over flere kilometer. Nye Veier overtar planlegging og bygging av E6 fra Ulsberg og sørover. Her skal det bygges ny bru over Orkla, en kort tunnel, og ny to- og trefelts veg i cirka fem kilometer før kryssing av Dovrebanen, elva Gisna og Fylkesveg 508. Den nye E6 traséen knyttes til eksisterende E6 fem kilometer sør for krysset.

Den nye traséen holder jevnere høyde i terrenget. Det reduserer forbruket av drivstoff og utslipp av klimagasser. Dette er spesielt viktig for tungtransporten. Bygge- og vedlikeholdskostnader reduseres betydelig uten en lang tunnel. Nytten for trafikantene blir bedre ved å flytte traseen og krysset, og samfunnet får mer verdi av investeringene. Investeringene ligger på samme nivå, som de planlagte investeringene fra Statens vegvesen og Nye Veier i de gjeldende planer. Nye Veier starter nå med videre utvikling og detaljering av løsningen. Veien og krysset skal eventuelt bygges av FCC Construcción med firmaene Johs. J. Syltern og Rambøll. Bygging skjer samtidig med resten av strekningen fra Ulsberg til Vindåsliene, og veien kan etter planene åpnes i 2023 eller 2024.

Les også

Nå åpner Vegvesenet riksvei 4 for trafikk

Et resultat av tidliginvolvering fra entreprenøren

Statens vegvesen har planer om å utbedre eksisterende E6 i området omkring Kløftbrua, sør for dagens Ulsbergkryss. 

– En ny løsning for krysset på Ulsberg gir mulighetene for en videreføring av E6 sørover fra riksvei 3. Dette gir høyere standard på veien og bedre trafikksikkerhet enn utbedring av eksisterende E6 på samme strekning, sier Kjetil Strand, avdelingsdirektør i Statens vegvesen transport Midt.

– Vårt nye forslag er et resultat av vår modell for gjennomføring av prosjektene. Tidlig involvering av entreprenøren FCC Construcción med firmaene Johs. J. Syltern og Rambøll gir resultater. De har utviklet denne løsningen sammen med Nye Veier og Statens vegvesen. Vi har jobbet godt sammen og vi har funnet en løsning, som er til det beste for trafikantene, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Les også

Ungarsk entreprenør skal stå for driften av Sotrasambandet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.