Foreslår forbud mot nedbygging av myr

Men det kan bli unntak for bygging av samfunnskritisk infrastruktur.

Forbudet Miljødirektoratet foreslår vil gjelde all myr i Norge, uavhengig av torvdybde og høydelag. Det tilsvarer omtrent ni prosent av arealet i Norge.
Forbudet Miljødirektoratet foreslår vil gjelde all myr i Norge, uavhengig av torvdybde og høydelag. Det tilsvarer omtrent ni prosent av arealet i Norge. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
4. des. 2023 - 08:46

Etter et anmodningsvedtak i Stortinget foreslår Miljødirektoratet et forbud mot nedbygging av myr for å redusere klimagassutslippene og ivareta truede arter.

– Dette er virkelig vinn-vinn for både klima- og natur. Vi foreslår et forbud mot nedbygging av myr som vil hindre frigjøring av klimagasser som har vært lagret i tusenvis av år, sikre fremtidig karbonbinding og samtidig bidra til at over 600 arter på rødlista får beholde sine hjem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Vis mer

Forslaget er svar på et oppdrag Miljødirektoratet fikk fra Klima- og miljødepartementet om å utarbeide et forslag til forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål. Oppdraget følger opp et anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023.

Forbudet Miljødirektoratet foreslår vil gjelde all myr i Norge, uavhengig av torvdybde og høydelag. Dette tilsvarer i underkant av 30 000 km2, det vil si omtrent ni prosent av arealet i Norge.

– I vårt forslag vil det kun være mulig å gi tillatelse til bygging i myr hvis tiltaket er helt nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser, slik som bygging av samfunnskritisk infrastruktur, eller i andre særlige tilfeller når det er nødvendig for regional eller viktig lokal infrastruktur. Nødvendig vedlikehold rammes ikke av forbudet, sier miljødirektør Hambro i meldingen.

Både utbyggere, grunneiere og kommuner som ønsker å bygge på myrarealer vil få begrensninger i sin arealbruk og må enten redusere utbygging eller finne andre egnede arealer for ønsket utbygging.

– For at forbudet reelt sett skal redusere nedbygging av myr, slik hensikten jo er i Stortingets anmodningsvedtak, har vi foreslått et strengt regelverk. Forslaget vil få konsekvenser for flere aktører som får begrenset frihet i arealbruken. Vår vurdering er likevel at dette lovendringsforslaget er et viktig skritt for å nå Norges internasjonale forpliktelser både i natur og klima-avtalen, sier Hambro.

For å redusere skredrisiko, blir det nå forbud mot inngrep i kvikkleiresonen i Moss sentrum. Blå områder viser utløpsområde for kvikkleire, rosa områder viser kvikkleiresonen.
Les også

Beboerne får byggeforbud mens Bane Nor bygger dobbeltspor i kvikkleiresonen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.