ENERGI

Ligger an til at Norcem selv må ta regningen for overskridelser på CO2-fangst

Men får et oppstartstilskudd av staten.

Olje- og energidepartementet har forhandlet med Norcem om løsning på overskridelene på CO2-fansgtprosjektet, og har nå kommet frem til et forslag til løsning: Norcem må ta regningen selv, mot at de får et oppstartstillegg.
Olje- og energidepartementet har forhandlet med Norcem om løsning på overskridelene på CO2-fansgtprosjektet, og har nå kommet frem til et forslag til løsning: Norcem må ta regningen selv, mot at de får et oppstartstillegg. Illustrasjonsfoto: Norcem

Tidligere i år ble det klart at Norcems CO2-fangstprosjekt på sementfabrikken i Brevik har blitt totalt 1,3 milliarder kroner dyrere enn opprinnelig planlagt.