IT

Forbereder nytt kjemperegister

IKKE GODT NOK: Nav trenger et eget unntaksregister for de stadig flere brukerne som ikke står i folkeregisteret.
IKKE GODT NOK: Nav trenger et eget unntaksregister for de stadig flere brukerne som ikke står i folkeregisteret.
Leif Hamnes
23. mars 2009 - 07:01

IT-milliardene sitter fra før løst på veien mot effektivisering av det offentlige velferdsapparatet.

Les også: IT-millioner til Nav

Nå utreder Nav å etablere et nytt personregister for medlemmer av Folketrygden – et potensielt tidkrevende og kostbart prosjekt, og som foreløpig ikke er sikret politisk forankring.

– Man kan tenkte seg ulike ambisjonsnivåer på dette. Men vi trenger primært et personregister for raskere å avklare medlemskap i folketrygden. Et slikt register blir på mange måter et unntaksregister,. Det vil dermed måtte inneholde en del opplysninger vi i dag ikke får via Folkeregisteret, sier direktør for pensjon og ytelser i Nav, Hilde Olsen.Internasjonalisert

Et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv har synliggjort at Folkeregisteret ikke lenger dekker Navs behov fullt ut.

Blant årsakene: Mange utenlandske statsborgere har krav på ytelser fra Folketrygden uten å stå i Folkeregisteret, og et lignende misforhold gjelder for nordmenn som jobber og bor i utlandet.

Stadig oftere greier verken Folkeregisteret eller det såkalte Aa-registeret å forsyne Nav med svarene etaten trenger for å avklare forskjellige ytelser.Papirblanketter

Et fra før arbeidspresset Nav bruker dermed i dag store ressurser på å innhente nødvendige opplysninger manuelt fra ulike registre og via papirblanketter.

– I tillegg til Navs egen ressursbruk, vil en mer effektiv elektronisk håndtering av dette komme helseforetakene til gode. I tillegg kan Norge lettere oppfylle EØS-ambisjonene om internasjonal elektronisk samhandling på området, sier Hilde Olsen.

Les også:På planstadiet

Foreløpig er kun foranalysene gjort, og arbeidet med å sikre politisk forankring gjennom Arbeids- og inkluderingsdepartementet er på et tidlig stadium.

– Vi har gjort en analyse av behovene, og kan konkludere med at de er mye større enn tidligere. Veien videre vil bli å se hvordan vi kan finansiere dette, siden det må vektes opp mot andre investeringer. Men dette er en oppgave vi helt klart ser behov for, sier Olsen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.