Forbereder nytt kjemperegister

IKKE GODT NOK: Nav trenger et eget unntaksregister for de stadig flere brukerne som ikke står i folkeregisteret.
IKKE GODT NOK: Nav trenger et eget unntaksregister for de stadig flere brukerne som ikke står i folkeregisteret.
  • IT

IT-milliardene sitter fra før løst på veien mot effektivisering av det offentlige velferdsapparatet.

Les også: IT-millioner til Nav

Nå utreder Nav å etablere et nytt personregister for medlemmer av Folketrygden – et potensielt tidkrevende og kostbart prosjekt, og som foreløpig ikke er sikret politisk forankring.

– Man kan tenkte seg ulike ambisjonsnivåer på dette. Men vi trenger primært et personregister for raskere å avklare medlemskap i folketrygden. Et slikt register blir på mange måter et unntaksregister,. Det vil dermed måtte inneholde en del opplysninger vi i dag ikke får via Folkeregisteret, sier direktør for pensjon og ytelser i Nav, Hilde Olsen.

Internasjonalisert

Et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv har synliggjort at Folkeregisteret ikke lenger dekker Navs behov fullt ut.

Blant årsakene: Mange utenlandske statsborgere har krav på ytelser fra Folketrygden uten å stå i Folkeregisteret, og et lignende misforhold gjelder for nordmenn som jobber og bor i utlandet.

Stadig oftere greier verken Folkeregisteret eller det såkalte Aa-registeret å forsyne Nav med svarene etaten trenger for å avklare forskjellige ytelser.

Papirblanketter

Et fra før arbeidspresset Nav bruker dermed i dag store ressurser på å innhente nødvendige opplysninger manuelt fra ulike registre og via papirblanketter.

– I tillegg til Navs egen ressursbruk, vil en mer effektiv elektronisk håndtering av dette komme helseforetakene til gode. I tillegg kan Norge lettere oppfylle EØS-ambisjonene om internasjonal elektronisk samhandling på området, sier Hilde Olsen.

Les også:

På planstadiet

Foreløpig er kun foranalysene gjort, og arbeidet med å sikre politisk forankring gjennom Arbeids- og inkluderingsdepartementet er på et tidlig stadium.

– Vi har gjort en analyse av behovene, og kan konkludere med at de er mye større enn tidligere. Veien videre vil bli å se hvordan vi kan finansiere dette, siden det må vektes opp mot andre investeringer. Men dette er en oppgave vi helt klart ser behov for, sier Olsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå