IT

Folk ringer fra Sveits og Sverige og lurer på hva som skjer med e-valget

Forskere overrasket over at forsøkene ble stoppet.

E-valgprosjektet har gitt mye ny kunnskap som Institutt for samfunnsforskning er redd skal gå tapt med nedleggelsen av arbeidet.
E-valgprosjektet har gitt mye ny kunnskap som Institutt for samfunnsforskning er redd skal gå tapt med nedleggelsen av arbeidet. Bilde: Espen Zachariassen
26. juni 2014 - 12:08

– Jeg har fått henvendelser fra forskerkolleger i Sveits med spørsmål om hva som skjer, sier forsker Signe Bock Segaard etter at regjeringen denne uken bestemte seg for å droppe videre forsøk med valg over internett.

Også fra Sverige har det kommet reaksjoner.

– Der skal de planlegge lignende forsøk, så svenske medier har henvendt seg til oss, sier forskeren ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

ISF har evaluert den siste forsøksrunden med e-valg i et knippe pilotkommuner under stortingsvalget 2013. Segaard har ledet dette evalueringsarbeidet.

Overrasket

Så hva er det som skjer? Det klarer ikke forskeren å gi et fullstendig svar på.

Hun ser at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har hentet argumenter fra evalueringsrapporten, men det er ikke hovedbegrunnelsen for å si stopp.

– Politisk uenighet om å benytte e-valg oppgis som hovedårsaken, mens rapportens argumenter om mulig brudd på prinsippet om hemmelige og frie valg kommer i andre rekke. Det er overraskende, sier Segaard.

Hun er derimot ikke overrasket over at myndighetene stopper forsøkene.

– Regjeringspartiene var jo motstandere av e-valg da de satt i opposisjon, påpeker forskeren.

Rapporten tar ikke stilling til om valg over internett skal fortsette eller ikke, men peker på styrker og svakheter i forhold til hva velgernes atferd og meninger.

Les også: Hva skjer hvis du ikke åpner den digitale posten?

Forsker Signe Bock Segaard stiller spørsmålstegn ved argumentene som brukes for å stoppe videre forsøk med e-valg. Espen Zachariassen

Advarte

Teknologien rundt e-valget fungerte greit. I alle fall etter at en svikt i krypteringen ble oppdaget og fikset.

Men bare et fåtall av velgerne visste at papirstemmen ville annullere nettstemmene.

ISF-rapporten anbefaler myndighetene å stoppe opp og finne ut hvordan velgerne skal få bedre informasjon om dette.

I stedet har Sanner valgt å stoppe hele greia.

Dette gjør at Segaard stiller spørsmål ved hva som skjer med alt man har lært om e-valg de siste årene.

– Etter første runde i 2011 advarte vi mot å stoppe videre forsøk fordi verdifull kunnskap kunne gå tapt. Det samme gjelder nå. Hvordan har departementet tenkt å ta vare på kunnskapen?

Les også: Kontraktene renner inn for IT-Norge, men næringen mangler 20.000 hoder

Begynne på nytt?

Hun ser for seg at erfaringene kan gå tapt i de store endringene som skal skje med administrasjon av valgene.

Ansvaret flyttes fra departementet til et nyopprettet direktorat, som plasseres i Tønsberg.

– Forsøkene med internettvalget blir bare en liten del av mange store prosesser. Da kan kunnskap gå tapt, blant annet ved at folk med kompetanse slutter, mener Segaard.

Et annet poeng er at den teknologiske utviklingen kan føre til at dagens kompetanse på området mister sin verdi.

– Utviklingen går raskt. Hvis man bestemmer seg for nye forsøk med e-valg om 10 år, kan vi se for oss at arbeidet må begynne på nytt, sier forskeren.

Les også:

Microsoft og Google i priskrig om nettskyen  

Opera gjør digert oppkjøp av amerikansk selskap  

Tre departementer skal samarbeide om å redusere mangelen på IT-kompetanse  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.