KRAFT

Flere vil ha kraftlinjer i Hardanger

FLERE FOR: 66 prosent av norske strømkunder er nokså eller helt enig i at kraftlinjen bør bygges. I september var tallet 55 prosent.
FLERE FOR: 66 prosent av norske strømkunder er nokså eller helt enig i at kraftlinjen bør bygges. I september var tallet 55 prosent. Bilde: Mona Sprenger
30. jan. 2011 - 11:19

Fakta om mastesaken

  • Regjeringen vil styrke kraftforsyningen til Bergensområdet innen 2012 og vedtok i fjor at det skal reises høyspentmaster på strekningen Sima-Samnanger i Hardanger.
  • Kraftige reaksjoner fra blant andre miljøvernere, berørte kommuner og reiselivsnæringen førte til at regjeringen åpnet for nok en vurdering av sjøkabelalternativet, som Statnett tidligere hadde valgt bort.
  • Fire utvalg med tung ekspertise leverer tirsdag 1. februar rapporter om tekniske, økonomiske og miljømessige sider av en sjøkabel med en lengde på 60 kilometer.
  • Det er ventet at utvalgene vil si at sjøkabel er teknisk mulig, men at prosjektet blir svært dyrt og at anleggsarbeidene først vil være ferdige i 2018.
  • Regjeringen vil holde en bred høring med alle berørte parter 10. februar. Deretter vil den bruke et par uker på å gjøre den endelige politiske behandlingen.
  • Motstanderne har holdt en lav profil siden opprøret sist høst, og selv de mest aksjonsivrige ordførerne sier at lenkegjenger ikke lenger er aktuelt.

Kilde: NTB

Andelen har steget med 11 prosentpoeng fra september.

Kaldt vintervær og høye strømpriser er trolig noe av årsaken til at flere er blitt positive til en ny kraftgate mellom Sima og Samnanger.

Ny rapport: – Enøk er løsningen

Statnett slår tilbake

De yngste mest skeptiske

66 prosent av norske strømkunder er nokså eller helt enig i at kraftlinjen bør bygges. I september var tallet 55 prosent, viser TNS Gallups energibarometer for fjerde kvartal i fjor.

Skepsisen til strømkablene er størst blant de yngste og på Vestlandet. Men selv i Hordaland er 56 prosent positive til regjeringens planer. 32 prosent er nokså eller helt uenig.

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1.000 respondenter i desember og har en feilmargin på 3,1 prosentpoeng. Den gir ikke svar på hva strømkundene foretrekker av luftspenn eller sjøkabel.

Hardanger: Hardanger: Ny trasé i Granvin

Tror på mer støtte

– Undersøkelsen viser at det fremdeles er stor motstand mot disse kraftlinjene. Motstanden vil trolig bli større utover våren når nyansene blir tydeligere i spørsmålet om hvor nødvendige kraftlinjene er, sier daglig leder Audun Klyve Gulbrandsen Bevar Hardanger til NTB.

– Vi la før helgen fram en fersk rapport som viser at en kraftlinje gjennom Hardanger slett ikke er nødvendig for å sikre nok strøm til Bergen, sier han. Ifølge kraftlinjemotstanderne vil smarte strømmålere og offensive Enøk-tiltak fint kunne erstatte den planlagte strømlinjen.

Les også: Vil spare bort Hardanger-kraftlinje

Rapporten om «den tredje vei», ført i pennen av sivilingeniør Svein Roar Brunborg, bør legges ved de fire rapportene om sjøkabelalternativet som olje- og energiministeren har bestilt, mener Bevar Hardanger, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet og Friluftslivets fellesorganisasjon.

– Rapporten viser at den nye kabelen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, sa styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger under fredagens presentasjon.

Les også: Mastesaken mot klimaks

– Trenger ledning

Samme dag slapp Statnett et notat som fastholder at det trengs en ny ledning i Bergensområdet.

– Strømforsyningen til Bergensområdet er sårbar. Det er økt risiko for energiknapphet, og fare for flere timer med utkobling for husholdningene hvis dagens vekst fortsetter uten forsterking av nettet, heter det i notatet.

Fire fagtunge rapporter om sjøkabel i Hardanger lander tirsdag på olje- og energiminister Terje Riis-Johansens bord. Sp-statsråden og regjeringen skal deretter fatte en endelig avgjørelse i det som ble en av høstens største saker i norsk politikk.

Auke Lont: – Kraftnettet risikerer hjerteinfarkt

Det er ventet at rapportene vil konkludere med at sjøkabelalternativet er teknisk gjennomførbart, men at det blir opp til politikerne å se om pris og anleggstid er akseptable. Riis-Johansen har varslet en bred høring for alle involverte parter 10. februar.

Ifølge Bergens Tidende viser en kartlegging Statnett har gjennomført at bunnen av Hardangerfjorden er paddeflat og dermed perfekt for kabellegging. Men ilandføringen i Kvam kan by på problemer, i likhet med dybden og faren for skred. En tredel av det knapt 70 kilometer lange fjordstykket er dypere enn 800 meter.

Les også: – Galskap å bygge kraftmaster i Hardanger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.