KARRIEREUTDANNING

Flere vil bli ingeniør

TALL: Finanskriseeffekten slår inn: Flere søker seg til høyskoler og universiteter.
TALL: Finanskriseeffekten slår inn: Flere søker seg til høyskoler og universiteter. Bilde: Dag Yngve Dahle

Ferske søkertall fra Samordna opptak viser at søkertallene til høyere utdanning øker med 11.700 søkere i forhold til i fjor.

Det gir en økning på 12,6 prosent.

Ingeniørstudenter stryker ofte

Solid vekst

For første gang siden 1996 ble det registrert mer enn 100.000 søkere da søknadsfristen gikk ut.

Tallene avslører at økningen er solid også for realfag, som har slitt med fallende søkertall de siste årene.

Her stiger antall søkere fra 8663 i fjor til 9870 i år.

Ingeniørstudier har opplevd en stigende tendens de siste årene, og pilene peker fortsatt oppover.

Her øker antall søkere fra 8410 i fjor til 9229 i år. Det tilsvarer en økning på sju prosent.

Vi ser samme tendens for sivilingeniørstudier, selv om økningen der er noe mindre enn for ingeniørstudier. Antallet steg fra 7698 til 7976 søkere i samme periode.

Finanskrisa skremmer flere til studier

Nordover

Blant universitetene er det Universitetet i Tromsø som kan notere seg for den største økningen. Der øker søkertallene med ikke mindre enn 18,75 prosent i forhold til fjoråret.

Høyskolene kan jevnt over registrere en enda mer markant økning i antall søkere.

Mest grunn til å smile har Høgskulen i Sogn og Fjordane, som mottok oppsiktsvekkende 49,5 prosent flere søkere enn i 2008.

Ved Høyskolen i Vestfold er økningen 22,8 prosent.

Her stryker flest

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.