MARITIM

Flåtefornyelse: 10 millioner i støtte til hvert nye skip

Næringslivets NOx-fond støtter nybygging av skip med 10 millioner kroner. Målet er å erstatte gamle skip med nye, mindre forurensende fartøy.

Kabelleggeren C/V Nordkabel ble bygget i 1969. Rederiet Seaworks er klar til å benytte NOx-fondets nye støtteordning for å kunne bestille et nytt skip og sende 51-åringen til hugging.
Kabelleggeren C/V Nordkabel ble bygget i 1969. Rederiet Seaworks er klar til å benytte NOx-fondets nye støtteordning for å kunne bestille et nytt skip og sende 51-åringen til hugging. Foto: Seaworks

Fondet har satt av 300 millioner kroner. Det kan dermed bety at 30 av flåtens eldste travere kan byttes ut i rask takt.