OFFSHORE

Flaskehalser fjernes på Tampen

7. juli 2003 - 08:11

Oljeselskapet mener at den beste utviklingsmåten for Tampen-området er å utbedre eksisterende installasjoner og øke effektiviteten på dem.

Det er konklusjonen fra studiene for framtidig områdeutvikling som er lagt fram for rettighetshaverne.

De reelle beslutningene om konkrete tiltak vil først komme etter at alle rettighetshaverne har godkjent Statoils planer.

-Jeg kan bekrefte at planen vi har lagt frem innebærer betydelige investeringer, sier informasjonssjef Kristoffer Hetland i Statoil.

Ved økt injeksjon av gass og vann i alle feltene, med unntak av Statfjord, viser arbeidet at det er mulig å øke den resterende utvinningen i Tampen med over 10 prosent, fra om lag 2,5 til nær 2,8 milliarder fat olje.

Statoil planlegger å gå ut med kontrakter for ombygginger og nybygginger neste år.

Statfjord først i rekka

Først ut er Statfjord-feltet, hvor en optimalisering av produksjonen ved å fjerne flaskehalser anses som det beste alternativet for å utvinne mest mulig av ressursene i bakken.

Statoil har beregnet at er det mulig å hente ut ekstravolumer på om lag 360 millioner fat oljeekvivalenter ved å effektivisere driften og fjerne flaskehalser på det snart 25 år gamle feltet.

Andre alternativer som er utredet omfatter en ny plattform i området for felles prosessering og eksport, eller å leie prosesskapasitet på Brent-feltet på britisk side av Nordsjøen.

Eksport av gass fra prosjektet Statfjord senfase forventes å starte 1. oktober 2007. En eksportløsning skal imidlertid avklares på et senere tidspunkt.

Løsninger det skal arbeides videre med, innebærer en reduksjon av karbondioksid fra Statfjord på i overkant av 25 prosent og en tilsvarende reduksjon av nitrogenoksid på mer enn 35 prosent.

Statoils anbefaling er å rense produsert vann med kostnadseffektiv teknologi for å oppnå målet om null skadelige utslipp til sjø.

2004

Studiene Statoil har gjennomført viser at det er mulig å realisere den ekstra verdiskapingen som Statoil tidligere har indikert. Studiene identifiserer en rekke konkrete tiltak som langt på vei skal bidra til å hente ut ekstraverdiene.

- Det er gjort et godt arbeid i organisasjonen som får stor betydning for den framtidige verdiskapingen i Tampen, sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge i en pressemelding.

Carlsen understreker at Statfjord senfase foreløpig er et marginalt lønnsomt og tidskritisk prosjekt, og at det ikke er tatt beslutning om å realisere det. Utfordringen framover blir å optimalisere prosjektet fram til endelig beslutning høsten 2004.

Partnerskapet i Statfjord vil senere i høst ta stilling til Statoils anbefaling om hvilket konsept som skal videreføres. I samme periode vil alle partnerne i Tampen diskutere Statoils forslag til områdeløsninger.

Flere store felt

Tampen omfatter hovedfeltene Statfjord, Gullfaks Snorre og Visund samt en rekke undervannsutbygginger som er knyttet opp mot hovedfeltene. Dette er felt som opprinnelig ble bygget ut av Mobil, Statoil, Saga Petroleum og Norsk Hydro. Første felt ble satt i produksjon i 1979 ved Statfjord A.

Tampen-området omfatter ni plattformer, 300 plattformbrønner og 130 undervannsbrønner. Statoil er etter 1. januar 2003 operatør for alle feltene i området hvor det er totalt 12 rettighetshavere.

Det er allerede investert 300 milliarder kroner i Tampen. Totale inntekter så langt er nær 1700 milliarder kroner.

Statfjord-feltet nådde alene en milepæl 26. februar 2003 da de totale inntektene passerte 1000 milliarder kroner.

Området produserer 1 million fat oljeekvivalenter eller for mer enn 200 millioner kroner per dag. Antall ansatte i Tampen er i dag om lag 2500.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.