Fiskeflåten har kuttet klimagassutslippene med to tredeler – fordi SSB endret regnemodellen

Men fortsatt spriker beregningene. Svært uheldig med usikre tall, mener utvalg som vurderer CO2-avgift.

Fiskeflåten har kuttet klimagassutslippene med to tredeler – fordi SSB endret regnemodellen
Illustrasjonen viser utslipp i 1000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2016 fordelt på fiske og innenriks sjøfart med ny og gammel SSB-modell.

Utslippene fra fiskeflåten var i 2016 på over en million tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tidligere beregninger. Med en ny beregningsmodell er utslippene fra flåten redusert til 343.000 CO2-ekvivalenter – altså om lag en tredel av det opprinnelige nivået.