KRAFT

Fiskarlaget varsler havvindbråk

KRISIK TIL HAVMØLLER: Slik ser det ikke ut utenfor norskekysten, dette er Storbritannias første havvindpark North Hoyle. Norges Fiskarlag er frustrert over å ikke bli hørt i planleggsprosessen av norske havmølleparker.
KRISIK TIL HAVMØLLER: Slik ser det ikke ut utenfor norskekysten, dette er Storbritannias første havvindpark North Hoyle. Norges Fiskarlag er frustrert over å ikke bli hørt i planleggsprosessen av norske havmølleparker. Bilde: Paul Glendell
Øyvind LieØyvind Lie
22. juli 2011 - 15:13

5. juli Havvind: 15 områder skal utredes Olje- og energidepartementet (OED) et program for å utrede vindkraft til havs, for å øke kunnskapen om hvilke arealer som er egnet for utbygging.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag å koordinere utredningene. Direktorat for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Kystverket vil delta i en referansegruppe.

Les også: Fransk storsatsing på havvind

Norges Fiskarlag gir i et brev til Olje- og energidepartementet uttrykk for stor frustrasjon over prosessen.

«Det er overraskende at myndighetene på nytt gir NVE oppdraget med å utrede hvilke områder som er egnet, og at oppdraget med å utrede hvilke områder som kan være egnet for utbygging av vindkraft, og at oppdraget i tillegg går ut på å utrede de 15 områder som allerede er beskrevet i foreliggende rapport om vindkraft til havs», heter det i brevet.

Utredningen skal ifølge planen være klar i første halvår 2012.

Les også: Varsler aksjoner mot seismikkskipene

– Tok ikke hensyn

Fiskarlaget klager over at prosessen med å utpeke områder for vindkraft til havs ikke har tatt hensyn til andre arealbrukere.

Selv om Fiskeridirektoratet har vært med i gruppen for å utpeke områder, kommer flere av områdene som ble foreslått ifølge Fiskarlaget i konflikt med fiskeriinteressene.

For enkelte områder ble det også tallfestet hvilken økonomisk verdi de foreslåtte områdene hadde for fiskerinæringen, uten at OED ifølge Fiskarlaget har tatt hensyn til det som et eget utredningsprogram i den videre prosessen.

Slik Fiskarlaget oppfatter det, er det isteden først og fremst selve den aktive utøvelsen av fisket som foreslås utredet.

Les også: Raser mot havvindmøller

– Får ikke være med

Norges Fiskarlag skriver at både energiminister Åslaug Haga og etterfølgeren Terje Riis-Johansen lovte dem å få delta i prosessene med utredning av havenergi, uten at det er blitt fulgt opp.

«Når det nå legges opp til en prosess med ny utredning av konkrete områder uten deltakelse fra næringene som berøres, må det være rimelig å stille spørsmål ved om foreliggende rapporter og høringsuttalelser overhodet er tatt hensyn til», skriver organisasjonen i sitt innspill.

I sin høringsuttalelse i januar i år krevde Fiskarlaget blant annet at det ble gjennomført en kartlegging av fiskeriaktivitet og hvor mye som fiskes i de foreslåtte områdene.

Fiskarlaget ville også ha en lønnsomhetsvurdering av offshore vindparker sammenlignet med vindparker på land.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Organisasjonen mener fremdeles at denne informasjonen må fram før det settes i gang en mer strategisk utvelgelse av områder for utbygging av havenergi.

Les også: NVE utelukker ikke havmøller

Varsler bråk

Det holder ikke å bli konsultert i etterkant.

«Dersom den vedtatte prosessen gjennomføres uten noen korrigeringer, er det ikke vanskelig å se at det vil kunne føre til mange konflikter og mye støy fremover», heter det i uttalelsen.

Les også: Nei til testmølle på Lutelandet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.