Fire vil bygge langs Mjøsa

Fire vil bygge langs Mjøsa
DYRT: Billigste tilbyder vil ha halvannen milliard for å bygge en strekning på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen der Statens Vegvesen og Jernbaneverket har gått sammen. Bilde: Statens vegvesen

Dette skal bygges

– Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer.

– Ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. Her er Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter inkludert.

– 6 kilometer gang og sykkelvei kalt Mjøstråkk

– Lokalvei til Brøhauggrenda.

– Diverse avbøtende tiltak. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok fire tilbud på bygging av vei og jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja i Eidsvoll og Stange.

Det blir anleggsstart i april.

Biligst

Hochtief Solutions i samarbeid med Veidekke vil bygge for drøye 1,57 milliarder og er dermed billigst. Som nummer to kommer NCC i samarbeid med Alipne JV som tilbyr jobben for snaue 1,84 milliarder.

Dyrest

Dyrest er AF Gruppen som vil ha drøyt 2.2 milliarder kroner for å bygge ut strekningen.

Det fjerde tilbudet ble avvist på grunn av ikke spesifiserte forhold ved tilbudet, melder Statens Vegvesen.

– Vi er spesielt godt fornøyd med at et så stort prosjekt har flere seriøse tilbydere og at vi kan konstatere at entreprenørene har lagt svært mye arbeid i å beskrive hvordan oppdraget skal gjennomføres, sier Taale Stensbye, prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Samhandling

Nå skal tilbudene behandles av prosjektet og en intern anskaffelsesnemnd for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før kontrakt kan inngås.

Deretter skal entreprenøren og Fellesprosjektet gjennom en fire ukers samhandlingsprosess før byggearbeidene tar til i løpet av april måned.

– De gode forberedelsene entreprenørene ser ut til å ha gjort er et godt utgangspunkt i samhandlingsprosessen, fortsetter Stensbye.

Les også: Ingen kvalitetssikring av Dovrebanen

Les mer om: