MOBIL

Finner ingen tegn på skadelig stråling

Helsemyndighetene i Storbritannia har gått gjennom hundrevis av forskningsresultater.

Mobilstråling

Stråling oppgis i SAR-verdi, og sier noe om den høyest målte strålingsverdien er. Maksgrensen for å få lov å selge telefoner i Europa er på 2 W/kg.

Det er foreløpig ikke påvist at mobilstråling har noen negative helsemessige effekter, men man mangler fremdeles langtidsresultater.

Hvorvidt stråling fra mobiltelefoner kan være farlig eller ei har vært et gjengangertema helt siden de første mobiltelefonene dukket opp, og det har blitt forsket i det vide og det brede på feltet.

Britiske helsemyndigheter er akkurat ferdig med en omfattende undersøkelse, der forskere har gått gjennom resultatene fra hundrevis av eksperimenter rundt mobilstråling, og fant ikke et eneste bevis på at det er en sammenheng mellom mobilbruk og kreft, nedsatt fruktbarhet eller hjerteproblemer.

I rapporten anbefales det imidlertid at forskningen fortsetter, ettersom "folk flest" ikke hadde mobiltelefoner før på slutten av nittitallet, og man dermed ikke har fått kartlagt eventuelle langtidseffekter av mobilstråling.

Kilde: BBC

LES OGSÅ: Hvorfor du skal glemme strålingen

Les mer om: