FERGEKAI

Fikk ikke bygge fergekai i Volda - mente konkurrentenes tilbud burde avvises

Den nye fergekaia i Volda skal være i drift før 1. oktober. Nå er klagen fra en av entreprenørene som ikke fikk jobben med å bygge kaia, avgjort i Kofa.

Gamlekaia i Volda som nå har forsvunnet.
Gamlekaia i Volda som nå har forsvunnet. Foto: Google Maps
20. aug. 2019 - 09:20

Vegvesenet bygger ny fergekai i Volda for forbindelsen riksvei 651, og kunngjorde konkurransen i desember 2017.

En kontrakt på drøye 70 millioner kroner ble signert med entreprenøren K. Nordang fra Stranda på Sunnmøre i april 2018. Arbeidet har gått radig, og Vegvesenet regner med at kaia i Volda er ferdigstilt den 1. oktober i år.

Men tilbudsprosessen gikk ikke smertefritt.

Fikk fem tilbud

Vegvesenet fikk fem tilbud på jobben innen fristen var gått ut. Entreprenøren som kom på tredjeplass, A. Våge i Volda, klaget inn saken for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Våge mente at kontraktsvinner K. Nordang og Volda-firmaet K A Aurstad (som kom på andreplass, og som senere gikk konkurs) begge skulle vært avvist fra konkurransen.

Våge mente blant annet at K. Nordang ikke oppfylte kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget. Og at tilbudet fra K. A. Aurstad burde avvises fordi det inneholdt et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen.

Klagen ble brakt inn for Kofa 22. juni 2018. Nemndsmøte i saken ble avholdt 12. august 2019, og Kofa avgjorde saken dagen etter.

Var kvalifikasjonene på plass?

Våge viste til at i K. Nordangs tilbud var det dokumentert fem referanseprosjekter hvorav fire omhandlet bygging av kaianlegg, og et omhandlet brubygging. For to av referanseprosjektene som gjaldt kaibygging, var det opplyst at grunnarbeid og pelearbeid var utført av underentreprenør.

A. Våge mente dermed at Nordangs tilbud burde ha vært avvist som følge av at selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om «tilstrekkelig relevant erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad».

Vegvesenet bestrider at noe feil er gjort. «Valgte leverandør trenger heller ikke å levere dokumentasjon på erfaring med peling og undervannsboring for peler, da disse fagområdene ikke er angitt som hovedområder det kreves erfaring fra», heter det i Vegvesenets redegjørelse.

Riksvei 13: Ingen av tilbudene på hydrogenfergekaier ble godkjent

Kofa: Hadde relevant erfaring

Kofa har gått gjennom Nordangs referanseprosjekter, og finner ikke grunnlag for å underkjenne Vegvesenets vurdering av at Nordang oppfylte kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig «erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad» når det gjelder «kaibygging».

Våges krav om at Nordang skulle ha vært avvist, førte derfor ikke frem. Kofa kunne heller ikke se at Vegvesenet skulle foretatt avklaringer av informasjonen gitt i Nordangs tilbud.

Kofas konklusjon: «Statens vegvesen Region midt har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å avvise K. Nordang.»

Dermed var det heller ingen grunn for Kofa til å behandle klagen som gjaldt at K. A. Aurstad også skulle ha vært avvist.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.