Ferske tall: Ny stor nedgang i arbeidsledigheten for ingeniører

Ikke siden mai 2014 har den vært lavere.

Ferske tall: Ny stor nedgang i arbeidsledigheten for ingeniører
Det går bedre i norsk oljeindustri om dagen, noe som også viser igjen i ledighetstallene for ingeniører. Det er mye takket være store utbyggingsprosjekt som Johan Sverdrup og Johan Castberg. Her fra verftet til Kværner som nyter godt av de to prosjektene. Illustrasjon: Øyvind Hjelmen/Kværner/Ina Steen Andersen

Ved utgangen av april er det registrert 3387 arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag i Navs registre, viser ferske tall. Det er en nedgang på i underkant av 300 bare den siste måneden. 

Det er det laveste antallet siden mai 2014. Vi må altså tilbake nesten fem år, for å finne tilsvarende tall. 

Det var på vårparten i 2014 at arbeidsledigheten blant ingeniører begynte øke, som følge av kostnadskutt i oljebransjen. Dermed er nesten hele økningen i ledighet som kom som følge av oljekrisen, nå et tilbakelagt kapittel. 

32 prosent færre ledige på ett år

Da oljekrisen satt inn var det innen ingeniør- og ikt-fag arbeidsledigheten økte mest fra år til år. På samme måte er det nå yrkesgruppen som har størst nedgang. 

Fra april i fjor til april i år er nedgangen på 32 prosent, som tilsvarer 1581 færre i statistikken til Nav. 

– Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og ikt-medarbeidere at ledigheten har falt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i meldingen fra Nav.

Ledigheten for ingeniør- og ikt-fag ligger nå på 1,2 prosent, ned fra 1,8 prosent for ett år siden.