Rekruttering oljebransjen

Fersk rapport: Oljebransjen melder om økt rekruttering i 2019

4 av 10 norske oljeledere sier de vil ansette flere i år.

Flere ledere i oljebransjen planlegger å ansette i løpet av 2019, ifølge en fersk rapport fra DNV GL. Andelen er nå nesten like høy som før oljekrisen i 2014.
Flere ledere i oljebransjen planlegger å ansette i løpet av 2019, ifølge en fersk rapport fra DNV GL. Andelen er nå nesten like høy som før oljekrisen i 2014. (Foto: Equinor/Ina Steen Andersen)

4 av 10 norske oljeledere sier de vil ansette flere i år.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

39 prosent av lederne i norsk oljebransje forventer at de skal øke antall ansatte i året som kommer. Det er nesten like mange som svarte det samme før oljekrisen satte inn. Samtidig sier langt færre at de forventer nedbemanning. 

Det kommer frem i en omfattende rapport om olje- og gassindustrien som DNV GL lanserer tirsdag morgen. Den er basert på en global spørreundersøkelse blant omlag 800 ledere i olje- og gassindustrien, av dem 117 norske – i tillegg til dybdeintervjuer med ledere på sektornivå.

– Optimismen i oljebransjen er absolutt tilbake, sier Arve Johan Kalleklev, direktør for olje og gass i Norge i DNV GL.

Men, som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, begynner det allerede å bli vanskelig å få tak i nok ingeniører i oljebransjen, spesielt innen enkelte fagfelt.

Kun to år siden halvparten planla kutt

Det er også en større andel av lederne i Norge som sier de kommer til å øke antall ansatte det neste året enn det globale snittet. 39 prosent i Norge, mot et snitt på 34 prosent. 

– Norge er et av landene hvor optimismen er størst. Det ser vi igjen i økte investeringer, i nye prosjekter og i det økende behovet for rekruttering, påpeker Kalleklev.

Han påpeker at det bare på ett år er en betydelig økning i hvor mange bedrifter som sier de skal øke antall ansatte. Fra 27 prosent i fjor, til 39 prosent i år.

I 2015 og 2016 var nivået på det laveste. Bare seks prosent av lederne svarte da at de planla å ansette flere.

– Vi ser jo også at det nå er langt færre som forventer at de skal redusere antall ansatte. I år er andelen nede i 13 prosent, i forfjor svarte over halvparten det samme, understreker han. 

Utfordrende rekruttering

I rapporten blir det dessuten påpekt at selv om det er gledelig at bransjen nå ser ut til å ansette flere, etter en periode med store nedbemanninger, er det klare utfordringer knyttet til økende rekruttering. 

Mangel på kompetanse og en eldre arbeidsstyrke toppet den samme undersøkelsen, på spørsmål om hva som var de største hindringene for vekst i toppårene 2011 til 2014, da kostnadsøkningen i bransjen var på sitt høyeste. 

Da oljeprisen sank, forsvant også utfordringene knyttet til sysselsetting, men ifølge rapporten er dette en økende bekymring i bransjen, og det er nå igjen blant de punktene flest trekker frem. 

Liv Hovem, direktør for olje og gass i DNV GL, uttaler i rapporten at hun mener rekruttering til bransjen er en av de store utfordringene i 2019. 

– Vi må spørre oss selv hvordan vi forventer å kunne tiltrekke oss den kompetansen som trengs for å levere, når aktiviteten i bransjen nå øker igjen. Hvor enkelt vil det bli å få tak i folk så snart etter at industrien har kuttet så mye arbeidskraft? sier hun. 

Det gjenspeiles også i at søkingen til de petroleumsrelaterte studiene har falt dramatisk de siste årene

Flere stillinger – færre søkere

Økt behov for ingeniører merkes godt allerede. Arbeidsledigheten for ingeniør- og ikt-fag har sunket betydelig siden toppnivået for to år siden, og er nå mer enn halvert. Ledigheten er nesten tilbake på det nivået den var på før oljekrisen raserte arbeidsmarkedet.

Det samme gjenspeiles i stillingsannonsene på Finn. I oktober i fjor hadde stillingsmarkedet for olje og gass vokst med 123 prosent fra året før. I samme tidsrom sank antall søkere per stilling med 39 prosent, en god indikator på at det er færre arbeidstakere tilgjengelig.

Flere av dem som søker etter nye ingeniører, kunne fortelle det samme: Det er blitt vanskelig å få tak i nok ingeniører til olje og gass. 

Samtidig viser lønnsstatistikken til Nito at flere ingeniører det siste året har hatt en betydelig lønnsøkning

Enkeltpersoner som har svart på undersøkelsen både i 2017 og i 2018 hadde i snitt en lønnsvekst på 4,3 prosent.

Tegn til kostnadsøkning

Norsk olje og gass kunne tidligere i januar melde at de venter at oljeinvesteringene skal øke i år, til 184,5 milliarder kroner. Samtidig påpekte direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Teknisk Ukeblad at det nå vil være svært viktig å fortsette å holde kostnadene nede, selv om det går bedre med bransjen. 

– Det er avgjørende at næringen nå klarer å holde fast ved de kostnadskuttene vi har gjennomført, sa han. 

Ifølge rapporten fra DNV GL ser det også ut til at dette er høyt på agenaden til de fleste selskapene i olje- og gassbransjen. I Norge forventer 80 prosent at deres selskaper vil gi høy (62 prosent) eller topp prioritet (18 prosent) til kostnadseffektivitet i 2019. Men selv om det er en høy andel, er det likevel færre enn de foregående årene. 

– Dette tiltaket viser imidlertid tegn til å bli svekket, og tidlige tegn til kostnadsøkning vil kunne komme til syne i næringen, skriver DNV GL.

Kalleklev sier at han tror dette blir den store testen for bransjen fremover. 

– Kostnadskontrollen er der fortsatt. Vi ser at mange nå vil rekruttere, men vi ser samtidig at de jobber for å unngå den kostnadsspiralen vi har hatt tidligere. 

– Vil ikke mer press på arbeidskraft føre til at lønningene i bransjen øker igjen?

– Lønningene vil kunne gå oppover, og det er så klart en viktig del av kostnadsbildet. Men det er også effektivisering, standardisering og digitalisering, og det er høyt på agendaen blant de vi har snakket med i bransjen, påpeker han. 

Kalleklev vil ikke spekulere i om den økte aktiviteten på sokkelen vil føre til at kostnadene øker igjen. 

– Men industrien har lært mye de siste fem årene. De kostnadsprosjektene som har vært satt i gang, de må industrien som helhet sørge for å ta med videre.

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå