Digitaliserer ferger

Moss-Horten-ferger på vei til å bli autonome

Fergene mellom Horten og Moss skal «lære av hverandre» og seile mer og mer automatisk i løpet av året for å gjøre overfarten tryggere.

Fergene mellom Horten og Moss skal «lære av hverandre» og seile mer og mer automatisk i løpet av året for å gjøre overfarten tryggere.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

HORTEN-MOSS: Her sitter kaptein Jo Sølve Johnsen med hendene på hendlene og styrer Bastø VI, en av de tre nye fergene som trafikkerer Moss-Horten, Norge mest travle fergestrekning.

Varm luft siger inn over det kalde vannet i Oslofjorden. Det gir en tykk, ugjennomtrengelig tåke. Sikten er minimal. Tåkeluren brukes flittig.

Kapteinen lar øynene streife fra den ene skjermen til den andre, ut av vinduene og tilbake på skjermene. Det krever full oppmerksomhet for å seile trygt over fjorden. 

Neste sommer skal  kapteinen kunne slippe hendlene fullt og helt. Ikke en gang når fergene legger til kai, den meste kritiske operasjonen, skal det være nødvendig å kjøre manuelt.

Fergeterminalen i Horten er ikke lett å se i tåka. Med automatisk dokking vil det skje helt likt hver gang. Foto: Eirik Helland Urke

Jobben til kaptein eller navigatør blir å holde et våkent blikk og gripe inn dersom automatikken feiler. 

Test i 2018

Teknologisamarbeid for framtidas ferger, kaller rederiet Bastø Fosen og Kongsberg Maritime avtalen. Den ble undertegnet av administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen og Stene Forsund, markedsdirektør Kongsberg Maritime, om bord på ferga Bastø 6 denne uka.

Allerede nå i april starter monteringen av sensorpakker om bord på Bastø 6. Neste år skal alle seks fergene til Bastø Fosen ha systemet installert. 

Den avanserte teknologien vil bidra til å  redusere drivstoffbruk og gi en sikker og behagelig tur for passasjerene.

Sikker og effektiv

Administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen er stolt over å være med på et teknologisk løp som skal føre til tryggere seilas og mer energieffektiv drift.

- Hovedhensikten er sikkerhet. Vi krysser den sterkt trafikkerte Oslofjorden kontinuerlig med seks ferger. Vi har 36.000 ankomster og 36.000 avganger i året, det vil si ca. 100 hver dag. Alt som kan bedre sikkerheten ønskes velkommen, sier Lund.

Administrerende kaptein for Bastø VI, Svein Erik Waskaas, er overhodet ikke redd for å bli arbeidsledig.

Foran systemet

- Når vi har tett tåke og minimal sikt som i dag, vil et slikt system være svært nyttig. Med automatisk kryssing og dokking kan navigatøren ha all oppmerksomhet på sikkerhet og overvåke systemet, sier Waskaas til TU.

Og legger til:

Administrerende kaptein på Bastø 6, Svein Erik Waksaas. Foto: Eirik Helland Urke

- Vi må hele tida ligge ett skritt foran systemet og være ekstra skjerpet slik at vi kan gripe inn.

Han tror det blir spesielt viktig ved manøvrering inn til kai, spesielt i Horten.

- I dårlig vær med mye vind kan det være vanskelig å legge pent og kontrollert til, spesielt i Horten. Autodokking vil håndtere det likt, uansett forhold, sier Waskaas.

Laser og radar

Kongsberg Maritime setter i gang med å montere noen ekstra sensorer og systemer om bord på Bastø VI i disse dager.

 Bastø VI og de to andre nybygde fergene som ble satt i trafikk i 2017 skal teste ut systemene først, deretter skal det ettermonteres i de tre eldste og reservefergen.

- Vi regner med å starte testingen i løpet av denne sommeren og å kunne ta det i fullt bruk sommeren 2019, sier Roger Trinterud, salgssjef for passasjerskipsmarkedet i Kongsberg Maritime.

Sensorene som skal monteres kommer i tillegg til det GPS-baserte navigasjonssystemet. I første rekke er det nærsensorer, det vil si laser og radar som måler nøyaktige avstander til kaier og fergelem.

Digital samsnakking

Systemet logger energi- og drivstofforbruk, akselerasjon, fart og retardasjon og tar hensyn til vind, strøm og bølger.  I tillegg skal data og informasjon fra eksisterende sensorer og systemer om bord «sys sammen» i et digitalt format og behandles.  

Fergenes systemer skal deretter «snakke sammen» og utveksle informasjon, både i sanntid og for analyse til optimalisering av ruter, veivalg og drift av fergene.

Systemene på Bastø Fosen-fergene skal kommunisere og hjelpe hverandre til å velge optimal rute og drift ut fra sanntidsinformasjon. Foto: Eirik Helland Urke

Fergene fungerer som mobile værstasjoner. Når fergen fra Horten legger ut, vil den få informasjon om vær og forhold i Moss. Dersom en ferge forsinkes, kan den andre avpasse hastighet slik at den slipper å ligge og vente på ledig kaiplass. Blåser det friskt midtfjords fra nord, kan det være gunstig å velge en rute som tar hensyn til det.

Dokking skal skje like silkemykt hver gang, uten kraftige sammenstøt med kaikant og fergelem.  

- Dokking er det mest kritiske. Det er da det er størst fare for uhell. Et automatisk system vil sørge for at det skjer likt og prikkfritt hver gang, sier Lund.

Tilpassing

Kongsberg Maritime har det meste av teknologien og systemer allerede, men ikke koblet sammen og brukt i et system for ferger.

- Vi bygger i hovedsak på vår egen eksisterende teknologi, men må gjøre en del tilpassinger og noe utvikling, sier produktrådgiver Kristian Øien i Kongsberg Maritime.

Radar og GPS skal suppleres med Kongsberg-sensorer som laser og nærradar samt stereokamera for å gi presis beregning av avstander ved dokking. Foto: Eirik Helland Urke

Kongsberg Maritime trekker på produktkompetanse fra alle deler av konsernet, fra de autonome undervannsfarkostene Hugin, flyplasskontrollsystemer, kamerateknologi for forsvarsmateriell og en rekke andre produkter.

Stereosyn

I utgangspunktet får ikke Bastø Fosen-fergene et antikollisjonssystem, det vil si som selv oppdager og styrer unna hindringer. Men det vil komme. Utviklingen skjer i parallell med teknologien som skal om bord i Yara Birkeland.

Stereokameraer for nøyaktig dokking er ett av elementene som skal inn. De som er laget for blant annet fjernstyring av flyplasser og  for NSM – sjømålsmissilet, er for godt og dyrt.

Salgssjef Roger Trinterud i Kongsberg MAritime. Foto: Eirik Helland Urke

- Kamerateamet er i gang med å lage en enklere og rimeligere variant vi kan bruke i kommersielle fartøy med en del enklere krav, sier Trinterud.

Usikkerhetsfaktor

Kaptein Waskaas sier at det som blir mest vanskelig i en overgangsperiode blir å stole på systemet. Alle kapteiner og styrmenn «har det i fingrene». De tenker ikke over alt de gjør, men gjør alt mer eller mindre riktig hver gang likevel.

- Vi er vant til å sitte med hendlene og tenker kanskje ikke alltid på hva og hvorfor vi gjør som vi gjør. Det kan bli tøft å holde fingrene fra fatet og bare overvåke, sier Waskaas.

Kaptein Jo Sølve Johnsen på Bastø 6 ser fram til å få automatisk system for rutevalg og dokking. Foto: Eirik Helland Urke

Bastø Fosen og Kongsberg Maritime setter ned arbeidsgrupper som skal jobbe med brukergrensesnittet. Alle må være komfortable med systemene, vite hva som skjer og forstå hvorfor og hvordan det håndteres.

- Det er avgjørende at navigatør og autonomsystemet har samme situasjonsforståelse. Systemet må derfor bygges opp i tett dialog og samarbeid med brukerne, sier Trinterud.

 

Norsk konkurranse

Denne uka annonserte Rolls-Royce at de skal utstyre 18 ferger med sitt Autocrossing-system. Det skal langt på vei gjøre mye av det samme som systemet fra Kongsberg Maritime, med unntak av å legge til og gå fra kai.  

MF Gloppefjord og MF Eidsfjord er bygget i Tyrkia og går på batterier de 11 minuttene over fjorden. Foto: Fjord1/Rolls-Royce

- Autodokking er neste steg fra Autocrossing på vei mot autonomi, sier Jann Peter Strand i Rolls-Royce. Han er produktsjef for automasjon og kontrollsystemer.

Norske autonomiprosjekter:

Seabed Geoslutionsubemannet seismikkinnsamling (Maritime Robotics) 2017

Odin - ubemannet overflatefartøy (FFI/Kongsberg Maritime) 2017

Trondheims-ferge - Autonom miniferge (NTNU)

ASTAT - FoU-prosjekt (NTNU-NFAS + industripartnere) 2019

Norled Folgefonnautodokking (Wärtsilä) 2018

Fjord1/Fosen Namsos Sjøautocrossing med ferger (Rolls-Royce) 2018-2019

Yara Birkeland autonom containerskip (Kongsberg Maritime) 2020

K22autonomt containerskip (Maritime Robotics/Rakuten Institute of Technology) 20??

Asko sjødroneautonom taubåt og tre lektere (Kongsberg Maritime) 2021?

Rolls-Royce skal lever to Autocrossing-systemer til Fosen Namsos Sjø, som inngår Torghatten-konsernet. Bastø Fosen er del av samme konsern.

Norled og Folgefonn

I tillegg til Kongsberg og Rolls-Royce, er Wärtsilä godt i gang med autonomiutvikling.

Wärtsilä bruker den gamle fergen Folgefonn som testfartøy for deler av sin teknologi. I fjor høst begynte Folgefonn å lade ved hjelp av induksjon ved fergeleiet i Jektevik.    Norled-fergen går i trekantsambandet Jektevik-Nordhuglo-Hondanes i Hordaland. Neste prosjekt er testing av autodokking.

Folgefonn nærmer seg kaia. Vakuumfortøying og lader mottar signaler fra skipet og settes i "stand by". Bilde: Wärtsilä

Trønderkraft 

Felles for Kongsberg Maritime, Rolls-Royce og Wärtsilä er at hovedaktiviteten for autonomi foregår i Norge.

NTNUs senter for autonome marine operasjoner og systemer, Amos,   samt institutt for teknisk kybernetikk er viktige sentre for Norges posisjon.

 Professor Asgeir Sørensen uttalte til TU i juni 2016 at Norge ligger et hestehode foran på autonomi og at det ligger et milliardmarked og venter. 

Et ektefødt barn av NTNUs kybernetikkmiljø er Maritime Robotics.

Maritime Robotics leverte i 2017 sitt første ubemannete overflatefartøy som henter inn seismikk for Seabed Geosloutions. 

Drager og droner

Moderskip kan forsyne mange autonome K22-fartøy. Foto: Rakuten Institute of Technology/Maritime Robotics

I vinter inngikk selskapet en avtale med forskningsavdelingen til Rakuten, Japans svar på Amazon og Alibaba. MR og Rakuten Institute of Technology skal utvikle et autonomt overflatefartøy for frakt av containere. 

I Japan er de opptatt av å flytte mer gods over på sjø for å bli kvitt både køproblem og benytte mer miljøvennlig teknologi. Det samme er Yara, som vil erstatte 40.000 årlige vogntogturer med det  autonome skipet Yara Birkeland fra 2020.

Matvaredistributøren Asko ser sammen med Kongsberg Maritime på muligheten av å erstatte 100 vogntog i døgnet med en autonom løsning med drone og lektere.  

Daglige avganger med autonom sjødrone som dytter lektere med vogntog kan erstatte 100 kjøreturer gjennom Oslo eller i Oslofjordtunnelen for Asko. Foto: Kjersti Magnussen/TU

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå