Fem selskaper kjemper om å få bygge Regjeringskvartalet

Statsbygg har smalnet nåløyet.

Fem selskaper kjemper om å få bygge Regjeringskvartalet
Det er tre oppdrag som er i spill i denne omgang: H-blokka, kjelleranlegget og energiforsyningen til det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis

 

Statsbygg har gjennomført kvalifisering i de tre første konkurransene for bygging av nytt regjeringskvartal. Totalt er fem firmaer kvalifisert til å levere tilbud, fremkommer av en pressemelding, som vi gjengir her.

Fram til nå har det dreiet seg om planlegging, utvikling og riving, men nå er Statsbygg i ferd med å gjennomføre tre konkurranser for bygging av nytt regjeringskvartal. Det dreier seg om bygging av kjeller, rehabilitering av H-blokken og bygging av energiforsyningsløsning.

Les også

Fire firmaer er med videre i konkurransen om H-blokken, tre om kjeller og to om energiforsyning. Noen entreprenører er med i flere konkurranser, så totalt sett er fem firmaer kvalifisert til å levere tilbud.

H-blokken

H-blokken skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for cirka 480 ansatte og ytterligere 90 ansatte til Statsministerens kontor (SMK), i et fire etasjes påbygg på toppen. Entreprise «K202 H-blokken» omfatter i tillegg til rehabilitering av bygget og påbygg av fire nye etasjer, også refundamentering av bygget samt at alle tekniske anlegg skal skiftes ut.

Følgende entreprenører er kvalifisert og invitert til å levere tilbud:

• AF-gruppen
• Hent
• Skanska
• Veidekke

Kjelleren

Alle byggene i nytt regjeringskvartal skal bindes sammen av en felles kjellerløsning som skal inneholde tekniske anlegg, kjørearealer, parkering samt driftsfunksjoner og arealer for vare- og avfallshåndtering. Entreprise «K201 Kjeller» omfatter ca. 25.000 kvm komplett kjeller inkludert graving, fundamentering, råbygg, innredning og teknisk installasjoner.

Følgende entreprenører er kvalifisert og invitert til å levere tilbud:

• AF-gruppen
• NCC
• Veidekke

Energiforsyning

Sjøvann skal benyttes som energikilde for oppvarming og kjøling av nytt regjeringskvartal. Entreprise «K601 Energiforsyning» omfatter arbeider for å gjennomføre dette, herunder adkomsttunnel fra Akershusstranda, berghall med pumpestasjon, tekniske anlegg og rørinstallasjoner samt rørtrase mellom pumpestasjon og nytt regjeringskvartal.

Følgende entreprenører er kvalifisert og invitert til å levere tilbud:

• AF-gruppen
• Skanska

Kontraktene skal gjennomføres i samspill mellom den valgte entreprenør, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet som de andre involverte. Byggestart forutsetter Stortingets godkjennelse.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.